มีเธอ

ฟังเพลง มีเธอ

เนื้อเพลง มีเธอ

จากกันไปไกล ไม่ได้เห็น กัน
จากกันไปนาน ผ่านเวลา นับปี
แต่ในใจ ฉันรู้ ดี ฉันมี เธอ
หากบางเวลา ที่ต้องท้อ ใจ
เหนื่อยใจเพียงใด แต่ไม่เคย ร้าวราน
หากส่งใจ ได้ถึง กัน ฉันมี เธอ
รับรู้ว่าเราห่าง ห่างกันเพื่อความหวัง
ชีวิตยังเดินทาง ต่างคนต้องก้าวไกล
รับรู้ว่าวัน หนึ่ง ไม่นาน เกินไป
จะถึงยังจุดหมาย ที่เราฝัน กัน
อยู่เพียงลำพัง แต่ไม่เหงา ใจ
อาจดูเดียวดาย แต่ไม่เคย เงียบงัน
สิ่งที่ใจ นั้นรู้กัน ฉันมี เธอ

รับรู้ว่าเราห่าง ห่างกันเพื่อความหวัง
ชีวิตยังเดินทาง ต่างคนต้องก้าวไกล
รับรู้ว่าวัน หนึ่ง ไม่นาน เกินไป
จะถึงยังจุดหมาย ที่เราฝัน กัน
อยู่เพียงลำพัง แต่ไม่เหงา ใจ
อาจดูเดียวดาย แต่ไม่เคย เงียบงัน
สิ่งที่ใจ นั้นรู้กัน ฉันมี เธอ
จากกันไปไกล ไม่ได้เห็น กัน
จากกันไปนาน ผ่านเวลา นับปี
แต่ในใจ ฉันรู้ ดี ฉันมี เธอ
จากกันไปไกล ไม่ได้เห็น กัน
จากกันไปนาน ผ่านเวลา นับปี
แต่ในใจ ฉันรู้ ดี ฉันมี เธอ…