มีผัวกะส่าง

มีผัวกะส่าง

เนื้อเพลง มีผัวกะส่าง

..ดนตรี….
มีผัวกะส่าง ว่าแต่ว่างสิโทร
หากเห็นเบอร์โชว์
ให้โทรหาแน
คิดฮอดหลายๆ ไผใจบ่แน่
ยามอ้ายใจเป็นแผล
ไผมาแวมาส่อง…
เห็นมีเรื่องราว
ข่าวว่าผัวเจ้าด่า
อ้ายจังโทรหา
บ่แม่นว่าลองของ
หาเรื่องสิหย่า
เที่ยวด่าแต่น้อง
เห็นว่าเจ้าหม่นหมอง
น้ำตานองหน้านาง…
กะใจของอ้าย
ยังหมายปองแต่เจ้า
ยอมหลีกทางให้เขา
หวังว่าเจ้าสบาย
แต่แล้ว มีแต่เรื่องน่าอาย
หากเขาถิ่มเขาหน่าย
อย่าลืมอ้ายเด้ออุ่น…
มีผัวกะส่าง ว่าแต่ว่างสิโทร
หากเห็นเบอร์โชว์
คนโก้อย่าสูน หามื้อวางแน
สิพาไปกินข้าวปุ้น
แล้วพาไปไหว้หลวงพ่อคูณ
ให้ผลบุญหนุนส่ง…
..ดนตรี….
กะใจของอ้าย
ยังหมายปองแต่เจ้า
ยอมหลีกทางให้เขา
หวังว่าเจ้าสบาย
แต่แล้ว มีแต่เรื่องน่าอาย
หากเขาถิ่มเขาหน่าย
อย่าลืมอ้ายเด้ออุ่น…
มีผัวกะส่าง ว่าแต่ว่างสิโทร
หากเห็นเบอร์โชว์
คนโก้อย่าสูน หามื้อวางแน
สิพาไปกินข้าวปุ้น
แล้วพาไปไหว้หลวงพ่อคูณ
ให้ผลบุญหนุนส่ง…
…………..
…………..