มัทรี

เนื้อเพลง มัทรี

……………..
..สวัสดีสีสวัสบรรดาญาติ
ทั้งหญิงชาย..เออ…
.แสนสงสารแม่มัทรี
โศกเศร้าโศกีลูกมาจากหาย
เจ้าเคยวิ่งเล่นกันอยู่แถวนี้
มองหาไม่มีแล้วใจหาย
เคยวิ่งมารับ..เอ๋ย….
เอาหาบคอนเมื่อตะวันรอนแม่จำได้
แม่เคยกอดรัดลูกเอาไว้ในอ้อม
เจ้าเอียงแก้มให้หอมทั้งขวาซ้าย
ว่ามาบัดนี้ไม่มีวี่แวว
แม้แต่เสียงเจื่อยแจ้วก็หายไป
กัญหาชาลีของแม่เอ๋ย…..
ว่ากัญหาชาลีของแม่เอ๋ย
หนีแม่ไปเลยนะทรามวัย
เมื่อยามจะกินแม่เคยป้อน
เมื่อยามจะนอนแม่ก็แกว่งไกว
ว่าโอระเห่..โอ้ระชา
หลับเสียเถิดหนาอย่าร้องไห้
หวลคิดถึงลูกด้วยใจพันผูก
ใจแม่เป็นทุกข์แทบจะวางวาย
ต้องมาเดินดงว่าพงป่า
วังเวงเหว่หว้าน่าใจหาย
แว่วเสียงวิหค.. นกการ้องลั่น
นั่นเสียงจั๊กจั่นและเรไร
ว่าจึงร้องถามวิหคจ๋า
เห็นลูกฉันมาทางนี้ไหม
ชะนีน้อยห้อยโหนช่วยโยนตัว
ส่งเสียงระรัวอยู่ก้องไพร
ว่าจึงร้องสั่งแม่ชะนีจ๋า
ว่าจึงร้องสั่งแม่ชะนีจ๋า
ถ้าลูกฉันมาช่วยบอกให้
ตัวฉันมัทรีอยู่ในป่า
ทั้งสี่กษัตย์ตราโดยตั้งใจ
หวังสลัดตัดกิเลส
ว่าเป็นต้นเหตุให้มาอยู่ไพร
พระเวสดรตอนเมื่อทำทาน
หวังโพธิณาน อันยิ่งใหญ่
จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา
กราบใหว้บูชากัมพุทธเจ้า
กราบเอ๋ยกราบก้มพระนมหัส
อิทฤทธิ์ และอำนาจ
จงคุ้มภัย ขอบูชาเหนือเกล้าของชาวไทย
ขอบูชาเหนือเกล้าของชาวไทย