มักบ่สาวอีสาน

มักบ่สาวอีสาน

เนื้อเพลง มักบ่สาวอีสาน

น้องเป็นสาวอีสาน
ผิวพรรณ อยู่ในขั้นว่าแหล่
บ่เคยเป็นแค่
ตอแหล่ เด้อสิบอกให้
อยู่ดงบ้านนา
ขุดปูหาปลาสำบาย
อยู่อย่างเรียบง่าย
ฮักไผ บ่เคยเปลี่ยนแปลง
.น้องเข้ามาเฮ็ดงาน
จากบ้าน อีสานถิ่นเกิด
บ่เคยสะเดิด
เตลิด กับเรื่องสีแสง
มักหมอลำเพลิน
ลำเดิน ลำซิ่งอย่างแฮง
ถึงเสริมเติมแต่ง
ผมแดงบ่เคยใจดำ
.ฮักสาวอีสาน
อ้ายนั้นแสนจะสบาย
บ้านนาฟ้าใส
เมื่ออ้าย ได้ไปเยี่ยมยาม
งานบุญผ้าป่า
ผู้สาว หลายหน้าแสนงาม
มาเป็นประจำ
ดื่มด่ำ ในวันสงกรานต์
.ถ้ามักน้อง อีหลี
บ่มี ปัญหาดอกอ้าย
พูดจาพอได้
ตั้งใจ จั๊กหน่อยเยอะๆ
อีพ่อมักเหล้า
ถึงเมา บ่เคยเสียงาน
อยากเป็นเขยอีสาน
บ่ย้าน เฮ็ดงานก็พอ
ฮักสาวอีสาน
อ้ายนั้นแสนจะสบาย
บ้านนาฟ้าใส
เมื่ออ้าย ได้ไปเยี่ยมยาม
งานบุญผ้าป่า
ผู้สาว หลายหน้าแสนงาม
มาเป็นประจำ
ดื่มด่ำ ในวันสงกรานต์
.ถ้ามักน้อง อีหลี
บ่มี ปัญหาดอกอ้าย
พูดจาพอได้
ตั้งใจ จั๊กหน่อยเยอะๆ
อีพ่อมักเหล้า
ถึงเมา บ่เคยเสียงาน
อยากเป็นเขยอีสาน
บ่ย้าน เฮ็ดงานก็พอ