มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

ฟังเพลง มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

เนื้อเพลง มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

เช้า ตื่น
ก็ต้องรีบไปปาก ซอย
นั่งคอยว่าใครจะมาเรียก ใช้
ถึงสาย ก็คงต้องคอยต่อ ไป
เมื่อไร เมื่อไรจะรวย
ซะที หนอ
น้ำมัน มันก็แพง รดต้นคอ
รายได้ ไม่ค่อยจะพอ
กับราย ใช้
ฟังเพลง ก็มีแต่คนหลาย ใจ
เมื่อไหร่จะสม หวังกันซักที
เกิดเป็นมอเตอร์ไซด์
รับ จ้าง
นั่งข้างทาง คนก็มอง
ว่าไม่ ดี
ส่งเธอไปทุกทาง
ไปให้ทุก ที่
ยังไม่มี ใครจะมาสน ใจ
เพราะไม่หล่อ
(เพราะไม่หล่อ)
ไม่รวย (ไม่รวย)
เหมือนใครใคร

เกิดเป็นมอเตอร์ไซด์
รับ จ้าง
นั่งข้างทาง คนก็มอง
ว่าไม่ ดี
ส่งเธอไปทุกทาง
ไปให้ทุก ที่
ยังไม่มี ใครจะมาสน ใจ
เพราะไม่หล่อ
(เพราะไม่หล่อ)
ไม่รวย (ไม่รวย)
เหมือนใครใคร

ใครหนอ
ใครจะมาสน ใจ
ประตูหัวใจเปิดให้
คนอย่าง ฉัน
รวยจน ก็คงไม่สำ มะคัญ
แค่เธอรักฉันคนเดียว ก็พอ
เกิดเป็นมอเตอร์ไซด์
รับ จ้าง
นั่งข้างทาง คนก็มอง
ว่าไม่ ดี
ส่งเธอไปทุกทาง
ไปให้ทุก ที่
ยังไม่มี ใครจะมาสน ใจ
เพราะไม่หล่อ
(เพราะไม่หล่อ)
ไม่รวย (ไม่รวย)
เหมือนใครใคร
หากเกิดเป็นรถเก๋ง
คัน ใหญ่
ไปที่ใด ใครก็มอง
ว่าเข้า ที
ส่งเธอไปทุกทาง
ไปให้เร็ว รี่
ไปไหนก็มี มีแต่คน มาสน ใจ
เพราะเขาหล่อ
(เพราะเขาหล่อ)
เขารวย (เขารวย)
แถมเส้นใหญ่ โอ๊ะ โอ
แค่เกิดเป็นมอเตอร์ไซด์
รับ จ้าง
นั่งข้างทาง คนก็มอง
ว่าไม่ ดี
ส่งเธอไปทุกทาง
ไปให้ทุก ที่
ยังไม่มี ใครจะมาสน ใจ
เพราะไม่หล่อ
(เพราะไม่หล่อ)
ไม่รวย (ไม่รวย)
เหมือนใครใคร
โอ๊ะ โอ โอ่
แม้ไม่หล่อ (แม้ไม่หล่อ)
ไม่รวย (ไม่รวย)
ไม่เป็นไร โอ่ะ โอ โอ๊
แม้ไม่หล่อ (แม้ไม่หล่อ)
ไม่รวย
แต่เร้า ใจ จ๊ะ