มอง

มอง

เนื้อเพลง มอง

ภาพที่เห็น นั้นคือเธอใช่ไหม
หรือฉันฝันไป ใครหนอใครบอกฉันที
อยากให้รู้ ว่าผู้ชายคนนี้
ก็เป็นคนดี และก็ยังมีหัวใจ

มอง มอง มอง มองแต่เธอทำได้เท่านั้น
ก็ไม่คิดไม่เคยจะฝัน ว่าจะได้พบเจอ
กลับมาเพ้อ เพ้อ เพ้อ ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสาม
ภาพเธอนั้นยังคงติดตาม และใจฉันยังคงติดตรึง ถึงเธอ

เธอคนนี้แหละ ที่หัวใจใฝ่ฝัน
คงมีสักวัน ที่เธอจะหันมา
ใช่คนนี้แหละ ที่หัวใจใฝ่หา
แค่มองไปบนฟ้า ยังเห็นเป็นรูปหน้าเธอ

มอง มอง มอง มองแต่เธอทำได้เท่านั้น
ก็ไม่คิดไม่เคยจะฝัน ว่าจะได้พบเจอ
กลับมาเพ้อ เพ้อ เพ้อ ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสาม
ภาพเธอนั้นยังคงติดตาม และใจฉันยังคงติดตรึง ถึงเธอ

มอง มอง มอง มองแต่เธอทำได้เท่านั้น
ก็ไม่คิดไม่เคยจะฝัน ว่าจะได้พบเจอ
กลับมาเพ้อ เพ้อ เพ้อ ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสาม
ภาพเธอนั้นยังคงติดตาม และใจฉันยังคงติดตรึง ถึงเธอ

มอง มอง มอง มองแต่เธอทำได้เท่านั้น
ก็ไม่คิดไม่เคยจะฝัน ว่าจะได้พบเจอ
กลับมาเพ้อ เพ้อ เพ้อ ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสาม
ภาพเธอนั้นยังคงติดตาม และใจฉันยังคงติดตรึง ถึงเธอ