มนต์รักอสูรย์

มนต์รักอสูรย์

เนื้อเพลง มนต์รักอสูรย์

ช.รูปแร้งดูร่างร้าย รุงรัง
ภายนอกเพียงพึงชัง.ชั่วช้า
เสพ..สัตว์ที่มรนังนฤโทษ
สาธุชนนั้นอ้า..เลิศด้วยดวงใจ.
ญ.โอมเอย..
อย่าเป่ามาเลยมนต์รักอสูร
รักยิ่งเพิ่มพูน..
เทียมโขดเขินเนินไศล
รังสีอสูร.บ่สดใส.ปริดำผิวนอก
แต่ในผ่องเนื้อนพคุณ.
ช.ดวงใจ
ผูกอยู่ภายในความรักแน่นหนา
รักเทพธิดา.แผ่เมตตามาเปรียบบุญ
นางฟ้าองค์ไหนไม่นำหนุน
โอ้ความรักดังอรุณ
รุ่งฟ้าแล้วมาสูญสิ้น.
ญ.สายลมกระซิบมาเบาๆ
ช.พัดเอากลิ่นเนื้อเจือบางๆ
ญ.มนต์รักแว่วลางๆ
ไม่จางจากใจให้ถวิล
ช.สวยเอยเทพธิดาลาวัณย์
ญ.สัมพันธ์อสูรทูนเทวิน
ช.มนต์รักดังเพลงพิณ
พื้นดินอาบแสงทองผ่องพรรณ
ญ.ช..โอมเอย..

เป่าผ่านมาเลยความรักสลาย
ขอรักหญิงชาย
รุ่งเรืองคล้ายดังสวรรค์
ความรักอันแท้อย่าแปรผัน
เปรียบรังสีแวมแจ่มจันทร์
เช่นกันมนต์รักอสูร…