ภาพสีดอกไม้

ภาพสีดอกไม้

เนื้อเพลง ภาพสีดอกไม้

อดีต ที่ลา ความหวังลาง ๆ ที่เรายังรอ
สุขทุกที่ยอ คำพูดที่คลอ ยังรอเรื่องราว
เมื่อฝัน ยังคงอยู่ไม่ไกล
ยังจะรอต่อไป หรือจะเดินต่อไป แล้วใครจะรอ

ยังคงนั่งรอ แล้วใครที่รอ
ฉันที่เฝ้ารอ

สวน ดอกไม้ในหน้ากระดาษ
บันทึกเรื่องราว ความฝันข่าวคราว ของเราสองคน
เสียงที่ดังประกอบ ความฝันบรรเลง ระงม
ปิดโลกสายตา สู่ฝัน ของเรา

สวน ดอกไม้ในหน้ากระดาษ
บันทึกเรื่องราว ความฝันข่าวคราว ของเราสองคน
เสียงที่ดังประกอบ ความฝันบรรเลง ระงม
ปิดโลกสายตา สู่ฝัน ของเรา

สวน ดอกไม้ในหน้ากระดาษ
บันทึกเรื่องราว ความฝันข่าวคราว ของเราสองคน
เสียงที่ดังประกอบ ความฝันบรรเลง ระงม
ปิดโลกสายตา สู่ฝัน ของเรา

ฝัน ฝัน