ภาพนางบนหัวนอน

ภาพนางบนหัวนอน

เนื้อเพลง ภาพนางบนหัวนอน

…ดนตรี…..
…กรอบรูปนางตั้งบนหัวนอน
เอามาหอมก่อนนอนทุกวัน
นางในภาพเป็นแรงผลักดัน
สร้างไฟสร้างฝัน
ให้อ้ายมุ่งมั่นก้าวไป
หลังภาพนางจารึกอักษร
เป็นบทกลอนหวานซึ้งตรึงใจ
ภาพแทนกายเมื่อเราห่างไกล
ภาพนี้แทนใจ
เมื่อสองเราต้องห่างกัน
เราจากกันเพื่อพิสูจน์ใจ
มองภาพถ่ายเตือนใจทุกวัน
ยังฮักแต่คน
ในภาพบ่เคยแปรผัน
มองภาพนานนาน
เหมือนนางกำลังยิ้มให้
กรอบรูปนางตั้งบนหัวนอน
เอามาหอมก่อนนอนชื่นใจ
กอดภาพเธอจนเผลอหลับไป
อ้ายฝันว่าได้
กอดนางเคียงข้างทั้งคืน
อ้ายฝันว่าได้
กอดนางเคียงข้างทั้งคืน
…ดนตรี…..
…เราจากกันเพื่อพิสูจน์ใจ
มองภาพถ่ายเตือนใจทุกวัน
ยังฮักแต่คน
ในภาพบ่เคยแปรผัน
มองภาพนานนาน
เหมือนนางกำลังยิ้มให้
กรอบรูปนางตั้งบนหัวนอน
เอามาหอมก่อนนอนชื่นใจ
กอดภาพเธอจนเผลอหลับไป
อ้ายฝันว่าได้
กอดนางเคียงข้างทั้งคืน
อ้ายฝันว่าได้
กอดนางเคียงข้างทั้งคืน