ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ

เนื้อเพลง ภัยธรรมชาติ

ข้อความจากฟ้า ถึงเรารับรู้ เมื่อภัยผ่านพ้น

มิใช่สั่งคน ให้ยอมพ่ายแพ้ทุกอย่าง

ถ้าคิดว่าฟ้า แค่รังแกเรา ให้สิ้นความหวัง

ก็ไม่มี ทางพิสูจน์แรงใจ

ลมพายุรุนแรงครั้งก่อน ฝากคำสอนให้เรียนรู้ไว้

ก่อนพายุที่เราต้องเจอในครั้งใหม่

เราต้องพร้อมที่จะรับมัน

ชีวิตคน บางทีมันก็โหดร้าย

ไม่จำเป็นที่ใจต้องหมดกำลัง

เคยหกล้มเท่าไหร่ เคยผิดพลาดยังไง

จำเอาไว้ และเรียนรู้ใหม่

ก้าวเดินใหม่ ด้วยใจเข้มแข็ง

ความพ่ายแพ้ที่เจอครั้งก่อน ฝากคำสอนให้เรียนรู้ไว้

ความผิดหวังอาจมีครั้งใหม่ เราต้องพร้อมที่จะรับมัน

เพราะไม่อาจสั่งฟ้าให้มันสวยงาม

ได้แค่สั่งให้ใจเข้มแข็ง

ความพ่ายแพ้ที่เจอครั้งก่อน ฝากคำสอนให้เรียนรู้ไว้

ความผิดหวังอาจมีครั้งใหม่ เราต้องพร้อมที่จะรับมัน

(พายุร้ายสลาย ความพ่ายแพ้ต้องเรียนรู้ไว้)

ความผิดหวังอาจมีครั้งใหม่

(เราต้องพร้อมที่จะรับมัน)