ฟ้อนเงี้ยว

ฟังเพลง ฟ้อนเงี้ยว

เนื้อเพลง ฟ้อนเงี้ยว

ขออวยชัยพุทธิไกรช่วยค้ำ
ทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตน
จงได้รับสรรพมิ่งมงคล
นาท่านนา
ขอเทวาช่วยรักษาเถิด
ขอให้อยู่สุขา
โดยธรรมานุภาพเจ้า
เทพดาช่วยเฮา
ถือเป็นมิ่งมงคล
สังฆานุภาพเจ้า
ช่วยแนะนำผล
สรรพมิ่งทั่วไปเนอ
มงคลเทพดาทุกแห่งหน
ขอจงมาช่วยค้ำจิม
มงแซะ มงแซะ
แซะมง ตะลุ่มตุ้มมง
มงแซะ มงแซะ
แซะมง ตะลุ่มตุ้มมง.