พ่อ

พ่อ

เนื้อเพลง พ่อ

ดนตรี..16..Bars
14..15..16
ฉันเคยไม่ดีเท่าไร
เคยทำใครใคร
ให้ต้องเดือดร้อน
ฉันเอาแต่ใจและแสนงอน
เป็นคนใจร้อนน่ารำคาญ
คนต่างก็พากันหนีไป
ไปให้ไกลไกลไปให้ห่างฉัน
เธอกลับเป็นคนมาสอนกัน
ทำให้ฉันกลายเป็นคนใหม่
รักพ่อที่สุด
รัก รักตลอดไป
และคงไม่มีใครที่ลูกจะรัก
เท่าพ่อคนนี้คนเดียว
ฉันผิดพลาดมาเท่าไหร่
เธอให้อภัยไม่เคยโกรธฉัน
ทุกสิ่งดีดีที่สอนกัน
ทำให้ฉันกลายเป็นคนใหม่
รักพ่อที่สุด
รัก รักตลอดไป
และคงไม่มีใครที่ลูกจะรัก
เท่าพ่อคนนี้
รักพ่อที่สุด
รัก รักตลอดไป
และคงไม่มีใครที่ลูกจะรัก
เท่าพ่อคนนี้คนเดียว
ไม่มีใครรักฉันได้เท่านี้
ไม่มีคนที่จะมาเห็นใจ
เข้าใจฉันได้มากเท่านี้
เท่าพ่อ พ่อคนเดียวเท่านั้น
รักพ่อที่สุด
รัก รักตลอดไป
และคงไม่มีใครที่ลูกจะรัก
เท่าพ่อคนนี้คนเดียว
รักพ่อที่สุด
รัก รักตลอดไป
และคงไม่มีใครที่ลูกจะรัก
เท่าพ่อคนนี้คนเดียว