พ่อค้าเรือเร่

พ่อค้าเรือเร่

เนื้อเพลง พ่อค้าเรือเร่

..ดนตรี.8.Bars..6..7..
8..สินค้า แม่เอ๊ย
.เชี่ยวนำ มาแล้ว จ้า
.ไม่ซื้อ ไม่หา ไม่ว่าอะไร
.ไม่ซื้อ ไม่หา ไม่ว่าอะไร
.ชมได้ ตามใจ ไม่คิด อัตรา..
.พ่อจ๋า แม่จ๋า เชี่ยวมาแล้ว..
.มาส่งเสียง แจ้วๆ
.บอกขาย สินค้า..
.ขอเชิญคุณพี่ คุณป้า
.คุณน้า คุณอา
.คุณย่าอุดหนุน ทั่วคลอง..
.เที่ยวนี้มีสินค้า.ใหม่เอี่ยม
.พริกแห้ง หอมกระเทียม
.กะปิเยี่ยม เมืองระยอง..
.เด็ดแท้ จ๊ะน้ำปลา
.น้ำตาล แม่กลอง
.เด็ดแท้ จ๊ะน้ำปลา
.น้ำตาล แม่กลอง
.ไข่เค็มฉัน.มันย่อง
.ลองแล้ว ติดใจ.. ..
.พ่อเอ๋ย แม่เอ๋ยเชี่ยวมาค้า..
.เชิญอุดหนุน ด้วยจ๊ะ
.อย่าคิด สงสัย..
.ของในเรือเชี่ยว
.ที่เที่ยว มาขายใครๆ
.เชิญเลือกตามใจ ทั่วกัน..
.เที่ยวนี้มีมะพร้าว แก่อ่อน
.ครก สากและกระชอน
.ผ้าผ่อน มีแพรพรรณ..
.ด้ายเข็ม เล่มแหลมดี
.พร้อมมีเสื่อจันทร์
.ด้ายเข็ม เล่มแหลมดี
.พร้อมมีเสื่อจันทร์
.สุรานั้น ล้วนต้มกลั่น
.โรงรัฐ–บาล… …
.พ่อจ๋า แม่จ๋าเชี่ยวมาขาย..
.พายแต่เช้าจนบ่าย
.โปรดคิดสงสาร..
.แวะมา ชมได้ มาเลือก
.ไปใช้ ทันการ
.ดังได้ ทำทานแก้จน…

.เที่ยวนี้ มีขนม แห้งๆ
.พร้อมผัก และเครื่องแกง
.ทั้งมีแป้งมันเมืองชล…
.ข้าวสาร ถ่านธูปเทียน
.ทุเรียน ที่นนท์
.ข้าวสาร ถ่านธูปเทียน
.ทุเรียน ที่นนท์
.เชี่ยวมีพร้อม.ปลาป่น
.เชิญสน อุรา… …
.สินค้า แม่เอ๊ย
.เชี่ยวนำ มาแล้ว จ้า
.ไม่ซื้อ ไม่หา ไม่ว่าอะไร
.ไม่ซื้อ ไม่หา ไม่ว่าอะไร
.ชมได้ ตามใจ ให้เห็นกับตา