พื้นเพอีสาน

พื้นเพอีสาน

เนื้อเพลง พื้นเพอีสาน

…ดนตรี…..
…เสียงแคน
กล่อมแดนอีสาน
เมื่อดอกจาน
ผลิบานสีแดง
อีสานบ้านนาหมู่เฮา
มีหนุ่มมีสาว
ม่วนกันหน้าแล้ง
เสียงลำ ดอกจานสีแดง
กลองยาวตีแข่ง
ฟ้อนเต๋อฟ้อนเติ่น
กลองยาวตีแข่ง
ฟ้อนเต๋อฟ้อนเติ่น
ออกพรรษาเสียงพิณลำแพน
จั่งแม่นม่วนแสน
ฟังหมอลำเพลิน
หนุ่มสาวบ้านนาอยู่กรุง
กลับมาบ้านทุ่ง
น้องเอ๋ยอย่าเขิน
มาฟ้อนอ้ายนี้ขอเชิญ
ฟังหมอลำเพลิน
พื้นเพอีสาน
ฟังหมอลำเพลิน
พื้นเพอีสาน
เอิ้นบอกสาวนาในกรุง
ให้กลับบ้านทุ่ง
มุ่งเมืองดอกจาน
มางานกฐินกันหนา
หรือว่าจะมา
เที่ยวงานสงกรานต์
หลายคนที่กลับคืนบ้าน
เดือนหกพากัน
เที่ยวงานบั้งไฟ
เดือนหกพากัน
เที่ยวงานบั้งไฟ
เสียงแคน กล่อมแดนดอกจาน
กลองยาวต่างบ้าน
แข่งขันชิงชัย
ฟ้อนรำออกหน้ากลองยาว
ทั้งหนุ่มและสาว
ฟ้อนกันมากมาย
ได้ฟ้อนคู่กับดวงใจ
สาวกรุงยุคใหม่
แก้มใสในงาน
ม่วนกันแท้เด้
พื้นเพอีสาน
…ดนตรี…..
…เสียงแคน
กล่อมแดนดอกจาน
กลองยาวต่างบ้าน
แข่งขันชิงชัย
ฟ้อนรำออกหน้ากลองยาว
ทั้งหนุ่มและสาว
ฟ้อนกันมากมาย
ได้ฟ้อนคู่กับดวงใจ
สาวกรุงยุคใหม่
แก้มใสในงาน
ม่วนกันแท้เด้
พื้นเพอีสาน