พื้นดินยังเหลือให้เดินด้วยกัน

พื้นดินยังเหลือให้เดินด้วยกัน

เนื้อเพลง พื้นดินยังเหลือให้เดินด้วยกัน

แม้เธอจะคิดอย่าง
ไม่เดินไปตามที่ใครสั่ง
ฉันเองก็คิดอย่าง
ที่อยากจะเป็น.
แม้เราจะคิดต่าง
แต่มันก็คงไม่ยากเย็น
ถ้าเรายังคิดจะไปด้วยกัน
.ขอเพียงเรานั้น
คบกันด้วยน้ำใจ
เกิดมาเป็นคนเหมือนกัน
ต่างแค่ความเป็นมา
นั่นมันเป็นเพียงฟ้าดิน
กำหนดเอาไว้
เกิดมาเป็นคนเหมือนกัน
เดียจฉันท์กันทำไม
ส่งใจมาและเราใช้รัก
เป็นเชือกผูกใจ
.พื้นดินที่กว้างใหญ่
ก็ปนเปไปด้วยผู้คน
ดิ้นรนทุกรูปแบบ
ก็สุดกำลัง.
แย่งชิงกันยิ่งใหญ่
ไม่ค่อยมีใครได้คิดบ้าง
พื้นดินยังเหลือให้เดินด้วยกัน
แค่เราจะคิด
เจือจานด้วยน้ำใจ
.เกิดมาเป็นคนเหมือนกัน
ต่างแค่ความเป็นมา
นั่นมันเป็นเพียงฟ้าดิน
กำหนดเอาไว้
เกิดมาเป็นคนเหมือนกัน
เดียจฉันท์กันทำไม
ส่งใจมาและเราใช้รัก
เป็นเชือกผูกรวม หัวใจ
….ดนตรี…..
เกิดมาเป็นคนเหมือนกัน
ต่างแค่ความเป็นมา
นั่นมันเป็นเพียงฟ้าดิน
กำหนดเอาไว้
เกิดมาเป็นคนเหมือนกัน
เดียจฉันท์กันทำไม
ส่งใจมาและเราใช้รัก
เป็นเชือกผูกรวม หัวใจ