พี่ร้อง น้องเต้น

พี่ร้อง น้องเต้น

เนื้อเพลง พี่ร้อง น้องเต้น

เปิดวอลลุ่มเสียงเพลง
ให้ดัง อยากให้น้องฟัง
เสียงของพี่หน่อย
แต่อาจเป็นเสียง
ที่ไม่ค่อยดีพอ
ได้ยินน้อย พี่ก็ยังเต็มใจ
.พี่จะมาร้อง
เพลงดังๆให้น้องฟังทุกวัน
แต่น้องต้องสัญญานะ
เพลงมันสนุกนะ
ให้น้องลุกขึ้นมาอย่ารอช้า
ลุกขึ้นมาก่อนใคร
.แบบว่าถ้าพี่ร้อง
ให้น้องเต้นเลยนะ.
ถ้าเพลงที่พี่ร้อง
ถูกใจน้องต้องเต้นเลยหละ.
แต่เมื่อไรที่น้องร้อง
พี่นี้ก็จะเต้นนะ
แต่ตอนนี้เมื่อพี่ร้อง
อย่ารอช้าให้น้องเต้นเลย
เปิดวอลลุ่มเสียงเพลง
ให้ดัง ชื่อเพลงเป็นสื่อหัวใจ
น้องอาจไม่รู้ ที่พี่นี้ทำไป
แต่อย่างน้อยพี่ก็ยังเต็มใจ
.พี่จะมาร้อง
เพลงดังๆให้น้องฟังทุกวัน
แต่น้องต้องสัญญานะ
เพลงมันสนุกนะ
ให้น้องลุกขึ้นมาอย่ารอช้า
ลุกขึ้นมาก่อนใคร
.แบบว่าถ้าพี่ร้อง
ให้น้องเต้นเลยนะ.
ถ้าเพลงที่พี่ร้อง
ถูกใจน้องต้องเต้นเลยหละ.
แต่เมื่อไรที่น้องร้อง
พี่นี้ก็จะเต้นนะ
แต่ตอนนี้เมื่อพี่ร้อง
อย่ารอช้าให้น้องเต้นเลย
.แบบว่าถ้าพี่ร้อง
ให้น้องเต้นเลยนะ.
ถ้าเพลงที่พี่ร้อง
ถูกใจน้องต้องเต้นเลยหละ.
แต่เมื่อไรที่น้องร้อง
พี่นี้ก็จะเต้นนะ
แต่ตอนนี้เมื่อพี่ร้อง
อย่ารอช้าให้น้องเต้นเลย
อย่ารอช้าให้น้องเต้นเลย
อย่ารอช้าให้น้องเต้นเลย