พายเรือพลอดรัก

พายเรือพลอดรัก

เนื้อเพลง พายเรือพลอดรัก

.ดนตรี.4.Bars.2..3…
4..ช.แจ่มจันทร์ขวัญใจ
.น้องลงเรือพี่ไป
.เถิดแก้วตา
ญ.พี่ต้องพายให้น้องนะ
.อย่า ลวงให้หมองอุรา
ช.น้องอย่าแคลงใจ
ญ.น้องนั่งตรงไหน
ช.ตักพี่เถิดหนา.
ญ.ไม่ปรารถนา
ช.เดี๋ยวล่มจมหาย
ญ.น้องล่มจมหาย
ช.พี่ดำไขว่คว้า
ญ.อับอายมัจฉา
ช.เชิญเจ้า ลงนั่งหัวเรือ
ญ.กลัวล่มให้เบื่อระอา
ช.พี่ให้สัญญา
.ไม่ล่มขวัญตา
.พี่พาน้องไป
ญ.แสนเพลินสุขสันต์
.สายธาร ธารากว้างใหญ่
ช.ฝูงปลาเวียนวาย
ญ.ไหนปลาเวียนวาย
ช.โน่นไง
ญ.ไม่มี
ช.น้องดูให้ดี
.ที่พี่ชี้นี่ไง
ญ.ถ้าน้องเป็นดั่งปลา
ช.พี่จะเป็น สายธาราใส
ญ.แม้ยามมีคลื่น
ช.สายธารพาคลื่น
ญ.จากไป ช.ห่างไกล
ญ.เหมือนดั่งพี่ไป
.ไม่กลับหลัง ยั่งยืน
ช.หัวใจพี่ครวญ ถึงนวล
.ดังคลื่นซัดฝั่ง
ญ.แล้วคงจืดจาง
ร้างไปกลับกลายเป็นอื่น
ช.คลื่นใจพี่ซัด
ฝั่งรักเจ้าเพียงคนเดียวชมชื่น
ญ.อย่าให้คลายคืน
อย่าเหมือนคลื่นหาย
.ละลายไปได้
ช.ชื่นใจ
ญ.อุ้ยนั่นใคร
ช.ช่างใคร
ญ.เถิบไป
ช.ไม่ไป
ญ.เจ็บใจ
.เดี๋ยวตัวน้องโดดน้ำหาย
ช.เดี๋ยวเรือจะล่ม
ญ.น้องโคลงให้ล่ม
ช.จมตาย
ญ.ช่างประไร
ช.เฉยเถิดชื่นใจ
.พี่ว่ายน้ำไม่เป็น
ญ.อ๋อ พี่กลัว
ช.ไม่กลัว
ญ.พี่พาย
ช.ไม่เป็น
ญ.หลอกลวง
ช.ห่วงใย
.เพ้อกันเสียใหญ่พายหาย
ญ.แล้วทำไงนี่
ช.น้องพายให้พี่
ญ.อ๋อ สบาย
ช.ไม่สบาย
ญ.งั้นไม่ต้องพาย
ช.ญ..มา พรอด รักดีกว่าเอย
ช.หัวใจพี่ครวญ
.ถึงนวลดังคลื่นซัดฝั่ง
ญ.แล้วคงจืดจาง
.ร้างไปกลับกลายเป็นอื่น
ช.คลื่นใจพี่ซัด
.ฝั่งรักเจ้าเพียงคนเดียวชมชื่น
ญ.อย่าให้คลายคืน
.อย่าเหมือนคลื่นหาย
.ละลายไปได้
ช.ชื่นใจ
ญ.อุ้ยนั่นใคร
ช.ช่างใคร
ญ.เถิบไป
ช.ไม่ไป
ญ.เจ็บใจ

.เดี๋ยวตัวน้องโดดน้ำหาย
ช.เดี๋ยวเรือจะล่ม
ญ.น้องโคลงให้ล่ม
ช.จมตาย
ญ.ช่างปะไร
ช.เฉยเถอะชื่นใจ
.พี่ว่ายน้ำไม่เป็น
ญ.อ๋อพี่กลัว
ช.ไม่กลัว
ญ.พี่พาย
ช.ไม่เป็น
ญ.หลอกลวง
ช.ห่วงใย
เพ้อกันเสียใหญ่พายหาย
ญ.แล้วทำไงนี่
ช.น้องพายให้พี่.
ญ.อ๋อ สบาย
ช.ไม่สบาย
ญ.งั้นไม่ต้องพาย
ช.ญ.มาพรอดรักดีกว่าเอย.