พักร้อน

พักร้อน

เนื้อเพลง พักร้อน

..ดนตรี.8.Bars..7…8..
ญ.หน้าร้อนแล้ว คุณขา
.อย่าชักช้า ผันผ่อน
.พี่จะ พาไป พักร้อน
.แล้วใย ยอกย้อน
.ทำลืมไม่ไป
ช.ไม่ลืมเลย อย่ากลัว
.รีบเตรียมตัว ไปได้
.เก็บเงินเก็บทองเอาไว้
.เธอจะ ได้ใช้ นี่ไงห้าพัน
ญ.ร้อน ๆ ๆ
.ร้อนไป พักผ่อน หย่อนจิต
.ซื้อของตามทางสักนิด
.ถูกแพง อย่าคิด ช่างมัน
ช.รัก รัก รัก
.รักเธอ ดังดวง ชีวัน
.ของแพง เท่าไร เท่ากัน
.ต้องยอม กัดฟัน เพื่อนาง
ดนตรี.14.Bars..13..14.
ญ.จากเมืองกรุง ออกไป
.สู่แนวไพร ไกลห่าง
.ผ่านวิว ภาพงาม ริมทาง
.ท้องนาอ้างว้าง
.แลไกลสุดตา
ช.โน่น ชาวนา ผ่าฟืน
.นั่นวัว ยืน จังก้า
.นั่นลา กระบือ นั่นม้า
.ขนปุยหนักหนา แพะงามแน่เอย
ญ.เย็น ๆ ๆ
.สายลม พัดเย็น เย็นใจ
.ซื้อของตามทางเรื่อยไป
.น่ากิน น่าใช้ น่าเชย
ช.ซื้อ ๆ ๆ
.ซื้อให้ คนงาม ทรามเชย
.มิเคยกลัวเงินหมดเลย
.เพื่อเธอ ไม่เคย หวั่นใจ
ดนตรี.14.Bars…13..14.
ช.นั่งริม ทะเลสุขเหลือ
ญ.นั่นดูเรือ ลำใหญ่
ช.เพลิดเพลินกับหมู่เรือใบ
.สายลม สั่นไหว
.สนไกว อ่อนเอน
ญ.อุ๊ยนั่นงามดัง ข่าวลือ
ช.นั่นสร้อย ข้อมืองามเด่น
ญ.ประดับนิลพลอยแลเห็น
.มิควรว่างเว้นซื้อประดับตัว
ช.งาม ๆ ๆ
.ซื้อให้คนงามทรามวัย
ญ.แหวนนี่ก็งามถูกใจ
.จ่ายเงินออกไป อย่ากลัว
ช.เงิน ๆ ๆ
.ฉันยอมใช้เงิน เกินตัว
ญ.สองเรา ร่วมเป็น ครอบครัว
.ไม่ต้อง ไปกลัว สิ่งใด
ดนตรี.14.Bars..13..14.
ช.กอดนิดนะ ที่รัก
ญ.ไม่ช้านัก คงได้
ช.จะให้ คอยนาน เพียงไหน
ญ.เอ๊ะเป็นไฉนฉันอายนี่นา
ช.จูบหน่อยนะจอมขวัญ
ญ.คู่รักฉัน จะว่า
ช.คู่รัก เธอใคร บอกมา
ญ.แชมเปี้ยนหมัดขวา
.สมญาหมัดตาย

ญ.ร้อน พักร้อน
.ขอลา ไปก่อน อย่าหวั่น
.ทั้งเงินทั้งทองห้าพัน
.ขอบคุณ ให้ฉัน มากมาย
ช.ร้อน พักร้อน
.ขนเงินให้หล่อนจับจ่าย
.ฉันคง เป็นหนี้ ท่วมกาย
.ต้องฆ่าตัวตาย แน่เอย.