พะวงรัก

เนื้อเพลง พะวงรัก

เฝ้า พะวงห่วงคิดถึงเธอ
ใจ ใคร่เจอเห็นเธอใกล้เคียง
อยาก แบ่งกาย ให้เป็นหลายเสี่ยง
เพื่อ ได้เพียงติดตามใกล้เธอ
..คอย กังวล มิ เป็นสุข
มีรัก เหมือนมีทุกข์ ล้น เอ่อ
กระวน กระวาย หายใจเป็นเธอ
อยาก ได้เจอ แม้เงา
ดนตรี 4 Bars..2…3…
4…อึดอัดใจอยากถามใครใคร
คง มิใช่เป็นเพียงแต่เรา
แปลกหนักหนา รักพาใจเศร้า
ถูก ใจเผาเร่าร้อนฤดี
คอย กังวล มิเป็นสุข
มีรักเหมือนมีทุกข์ล้นปรี่
ผุดนั่ง ผุดลุก แทบทุกนาที
โอ้ นี่หรือ ความ รัก
ดนตรี 12 Bars..10…11…
12…คอย กังวล มิ เป็นสุข
มีรัก เหมือนมีทุกข์ ล้นปรี่
ผุดนั่ง ผุดลุก แทบทุกนาที
โอ้ นี่หรือ ความ รัก..