พอ

พอ

ฟังเพลง พอ

https://youtube.com/watch?v=KUxbwV6ZCYM

เนื้อเพลง พอ

เค้าว่ารักคือความสุข ที่จากไปพร้อมกาลเวลา เค้าว่ารักคือสายลมพา อาจไม่มีจุดหมาย
เค้าว่ารักเพียงสวนทางกัน จะจดจำได้จนวันตาย ยังไม่รู้พรุ่งนี้เป็นไง แค่ได้รักก็พอ

* อยากหยุดกาลเวลา ใช้ทุกวินาทีกับเธอ อาจจะนานแสนนาน หรือเท่านี้ที่มีด้วยกัน
สิ่งเดียวที่สำคัญ ขอวันนี้ที่มีกับเธอ ใช้ทุกวินาทีกับเธอ ใช้วันนี้ที่มีกับเธอ

เค้าว่ารักคือคำตอบ แต่คำถามนั้นเป็นของใคร ความทรงจำส่วนนี้ในใจ แค่ได้รักก็พอ

( ซ้ำ * )

( ซ้ำ * , * )