พลังงานบางอย่าง

พลังงานบางอย่าง

เนื้อเพลง พลังงานบางอย่าง

ไกล แค่ไหนก็ยังมีความหวัง
ล้มลงไปซักกี่ครั้ง ยังลุกขึ้นได้
อ่อนแรง แค่ไหนก็กลายเป็นเข็มแข็ง
หลอมให้ใจได้กล้าแกร่ง
กล้าแกร่ง วันข้างหน้า

คำเดียวข้างในใจ คอยเผาไหม้ความกลัว
เปลี่ยนวันเวลา เปลี่ยนท้องฟ้าที่มืดมัวให้สดใส

คำว่ารัก มันมีพลังบางอย่าง
คอยฉุดให้ฝันก้าวไป
คำว่ารัก มันมีทิศทางยิ่งใหญ่ อะไรก็เป็นไปได้
คือพลังให้ชนทุกโชคชะตา

คำคำ เดียวที่ฉันยังศรัทธา

ยอม แค่ไหนอภัยได้เสมอ
รักมันทำได้เพื่อเธอ เพื่อเธอ ทุกเวลา

คำเดียวข้างในใจ คอยเผาไหม้ความกลัว
เปลี่ยนวันเวลา เปลี่ยนท้องฟ้าที่มืดมัวให้สดใส

คำว่ารัก มันมีพลังบางอย่าง
คอยฉุดให้ฝันก้าวไป
คำว่ารัก มันมีทิศทางยิ่งใหญ่
อะไรก็เป็นไปได้
คือพลังให้ชนทุกโชคชะตา
คำคำ เดียวที่ฉันยังศรัทธา

ไกล แค่ไหนก็ยังมีความหวัง
ล้มลงไปซักกี่ครั้ง ยังลุกขึ้นได้ Yeah

คำว่ารัก มันมีพลังบางอย่าง
คอยฉุดให้ฝันก้าวไป
คำว่ารัก มันมีทิศทางยิ่งใหญ่
อะไรก็เป็นไปได้
คือพลังให้ชนทุกโชคชะตา
คำคำ เดียวที่ฉันยังศรัทธา

ไกล แค่ไหนก็ยังมีความหวัง
ล้มลงไปซักกี่ครั้ง ยังลุกขึ้นได้