พรุ่งนี้

พรุ่งนี้

เนื้อเพลง พรุ่งนี้

พรุ่งนี้ ฉันต้องลาก่อน
พรุ่งนี้ ฉันต้องจากเธอไป
ไม่รู้ จะอีกนานซักเท่าไหร่
ยอดดวงใจ
จะกลับ มาเจอ
.ห่วงเธอ ที่คงคิด ไม่ต่าง
ห่วงเธอ ตอนที่ฉัน ไม่อยู่
ฝากฟ้า
เดือนและดาว ช่วยดู
ให้เธอรู้ ว่าฉันจะคิดถึง.
.เพราะฉันเป็นของเธอ
เพราะเธอเป็นของฉัน
เพราะเราเป็นของกัน
ไม่มีวันจะเปลี่ยนไป
สัญญาเป็นสัญญา
ว่า จะมาพบกันใหม่
จากเพียงตัว ฝากหัวใจ
ฝากไว้ ให้เธอ ช่วยดูแล.
….ดนตรี…
ขอบคุณ กับความรัก ที่มี
ขอบคุณ กับหัวใจที่มอบให้
จากกัน เพื่อจะมาพบกันใหม่
ห่างเพียงกาย
แต่ใจเราผูกพัน
.เพราะฉันเป็นของเธอ
เพราะเธอเป็นของฉัน
เพราะเราเป็นของกัน
ไม่มีวันจะเปลี่ยนไป
สัญญาเป็นสัญญา
ว่า จะมาพบกันใหม่
จากเพียงตัว ฝากหัวใจ
ฝากไว้ ให้เธอ ช่วยดูแล.
..หากวันใด เธอนั้น สับสน
ให้เธอมองดาวบนฟ้า
.ก็จะเห็น ฉันส่งยิ้ม มา
ให้เธอ ได้สุขใจ
เพราะฉันเป็นของเธอ
เพราะเธอเป็นของฉัน
เพราะเราเป็นของกัน
ไม่มีวันจะเปลี่ยนไป
สัญญาเป็นสัญญา
ว่า จะมาพบกันใหม่
จากเพียงตัว ฝากหัวใจ
ฝากไว้ ให้เธอ ช่วยดูแล.