พระเจ้าเท่านั้นที่รู้

พระเจ้าเท่านั้นที่รู้

เนื้อเพลง พระเจ้าเท่านั้นที่รู้

ดนตรี..8..Bars……..
…6…7…8
โลกมันก็ลูกกลม กลม
ผสมผู้คนมากมาย
หารักจริงให้พบได้อย่างไร
หนึ่งคนที่บนโลกนี้
แม้ยังไม่เห็นทาง
ความหวังเดียวก็ยังมี
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้
คน คนนั้นอยู่ที่ไหน
และวันไหนถึงได้พบกัน
เรากำลังจะเดินผ่าน
ความเหงาที่ยาวนาน
เรากำลังข้ามผ่าน
ความเดียวดาย
เรากำลังจะเดิน
ไปช้า ช้าเพื่อเจอกัน
เพื่อที่จะไม่เหงาอีกต่อไป
ถึงมันต้องใช้เวลา
ก็คุ้มค่าที่จะรอ
พบรักจริงสักครั้งเดียวก็พอ
จะขอแค่เพียงเท่านี้
สักคนที่รักกัน
ความฝันเป็นจริงสักที
พระเจ้าเท่านั้นที่รู้
คน คนนั้นอยู่ที่ไหน
และวันไหนถึงได้พบกัน
เรากำลังจะเดินผ่าน
ความเหงาที่ยาวนาน
เรากำลังข้ามผ่าน
ความเดียวดาย
เรากำลังจะเดิน
ไปช้า ช้าเพื่อเจอกัน
เพื่อที่จะไม่เหงาอีกต่อไป
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
เรากำลังจะเดินผ่าน
ความเหงาที่ยาวนาน
เรากำลังข้ามผ่าน
ความเดียวดาย
เรากำลังจะเดิน
ไปช้า ช้าเพื่อเจอกัน
เพื่อที่จะไม่เหงาอีกต่อไป
เรากำลังจะเดินผ่าน
ความเหงาที่ยาวนาน
เรากำลังข้ามผ่าน
ความเดียวดาย
เรากำลังจะเดิน
ไปช้า ช้าเพื่อเจอกัน
เพื่อที่จะไม่เหงาอีกต่อไป
เพื่อที่จะไม่เหงาอีกต่อไป
เพื่อที่จะไม่เหงาอีกต่อไป