พระจันทร์ยิ้ม

พระจันทร์ยิ้ม

ฟังเพลง พระจันทร์ยิ้ม

เนื้อเพลง พระจันทร์ยิ้ม

ชาด่าดาด้า ช่าดาดาด้าดา
ได้แต่ฟัง เรื่องราวของเธอ
เรื่องเดิมๆ ที่เธอชื่นชอบใคร
.เธอแอบ รักใคร
มันช่างทรมานเหลือเกิน
ที่ต้องฟังและทำตรงข้ามใจ
อยู่อย่างนี้ ต้องฝืน…
ต้องยิ้มเหมือนพระจันทร์ คืนนั้น
ที่ยิ้มและดูสดใสไปกับเธอ
โดยที่เธอไม่เคยสังเกต
ว่าส่วนใหญ่จริงๆ ของจันทร์
มันช่างแสนจะดู มืดมน
เมื่อไหร่ จะมองตรงนี้
คนที่อยู่ข้างเธอ
เขาก็แค่เพิ่งเจอ
รักฉันน่ะเธอได้ไหม
.แต่ ก็รู้ว่าฉัน
คงถามได้แค่ในใจ
เพราะไม่กล้าเสี่ยง
มันไม่พร้อมที่จะเสี่ยง
กลัวเธอ..จะเปลี่ยนไป..
ยังต้องเป็นผู้ฟังที่ดี
เมื่อเวลาที่เธอพบรัก.ใคร
ได้แต่ รับ ฟังไว้
และยิ้มเหมือนพระจันทร์.คืนนั้น
ที่ยิ้มและดูสดใสไปกับเธอ
โดยที่เธอไม่เคยสังเกต
ว่าส่วนใหญ่จริงๆ ของจันทร์
มันช่างแสน จะดู มืดมน
เมื่อไหร่ จะมองตรงนี้
คนที่อยู่ข้างเธอ
เขาก็แค่เพิ่งเจอ
รักฉันน่ะเธอได้ไหม
.แต่ ก็รู้ว่าฉัน
คงถามได้แค่ในใจ
เพราะไม่กล้าเสี่ยง
มันไม่พร้อมที่จะเสี่ยง
กลัวเธอ..จะเปลี่ยนไป..

….Solo…..
เมื่อไหร่จะมองตรงนี้
คนที่อยู่ข้างเธอ
รักเธอ มาเสมอ
หันมองกันบ้างได้ไหม
.แต่ ก็รู้ว่าฉัน
คงถามได้แค่ในใจ
เพราะไม่กล้าเสี่ยง
คงไม่คุ้มที่จะเสี่ยง
กลัวเธอ..จะจากไป..