พบกันไม่เหมือนเก่า

พบกันไม่เหมือนเก่า

เนื้อเพลง พบกันไม่เหมือนเก่า

ดนตรี 4 Bars…3…
4..เรามาเจอกัน
สัมพันธ์ก็คงไม่เหมือน เก่า
เพราะทุกอย่างแผดเผา
ไป หมดแล้วเมื่อวันก่อนนั้น
วัน ที่เรามิเข้าใจกัน
เธอ กับฉัน
หันหลังเดินคนละทาง
..เธอเจอคนงาม
คอยเฝ้าติดตามไปทุก ที่
ฉัน ก็เจอะคนดี
ที่เขาพร้อมจะเอาชีพวาง
เรา ต่างเดินกันคนละทาง
ความ อับปาง
ซ่อนไว้ในความเสียใจ
มาเจอเจอะหน้ากัน
อีกคราวันนี้
สถานที่เก่า สองเราจำได้
ตามองตา
พาหนาวเหน็บทรวงใน
คิด ถึงวันรักใคร่
หัว ใจก็วูบหาย
เรามาเจอกัน
สัมพันธ์ไม่มี ทางเหมือน ก่อน
พิศวาสขาดรอน
ไปหมดแล้ว เหมือนแก้วสลาย
การ ต่อเชื่อมมิใช่ของง่าย
ความ รักวอดวาย
เหลือไว้เพียงความรู้จัก
(Solo….)
..เรามาเจอกัน
สัมพันธ์ไม่มี ทางเหมือน ก่อน
พิศวาสขาดรอน
ไปหมดแล้ว เหมือนแก้วสลาย
การ ต่อเชื่อมมิใช่ของง่าย
ความ รักวอดวาย
เหลือไว้เพียงความรู้จัก..