พบกันครึ่งทาง

พบกันครึ่งทาง

ฟังเพลง พบกันครึ่งทาง

เนื้อเพลง พบกันครึ่งทาง

เหน็ดเหนื่อย
ก็ยอมทน เพื่อเธอ เสมอ
ก็มันรักเธอ
ต้องยอม เหนื่อยใจ
แต่ว่าบางที ถ้ามันเหนื่อยไป
ก็ต้องขัด ใจกัน

ก็อยากจะบอกเธอ
ว่าเป็น อย่างไร
บอกให้เข้าใจ
ถึงคน อย่างฉัน
บอกกับความจริง
ที่ยอม อย่างนั้น
มันเหนื่อยเกินไป.
พบ กันตรงครึ่งทางก็แล้วกัน
เพราะ มันไม่เหนื่อยดี
พบ กันตรงครึ่งทาง ซะที
ก็คงสะดวกดี ตรงนั้น
พบ กันตรงครึ่งทางก็แล้วกัน
เพราะ มันไม่เหนื่อยดี
แล้วทุกๆอย่างก็คงจะเข้าที
ก็คงอยู่ตรงนี้ ด้วยกัน.
เปลี่ยนจากที่เราเป็น
เช่นดำ กับขาว
เปลี่ยนเป็นสีเทา ก็คง จะพอ
แต่ว่าบางที ถ้ามี เธอขอ
ก็จงอย่าเคืองกัน

เธอคิดจะอยู่ตรงนั้น
ฉันเอง ก็ตรงนี้
ลองย้ายมาอยู่ตรงกลาง ซะที
แล้ว คง ไม่มีใครเหนื่อยใจ

ก็อยากจะบอกเธอ
ว่าเป็น อย่างไร
บอกให้เข้าใจ
ถึงคน อย่างฉัน
บอกกับความจริง
ที่ยอม อย่างนั้น
มันเหนื่อยเกินไป.
พบ กันตรงครึ่งทางก็แล้วกัน
เพราะ มันไม่เหนื่อยดี
พบ กันตรงครึ่งทาง ซะที
ก็คงสะดวกดี ตรงนั้น
พบ กันตรงครึ่งทางก็แล้วกัน
เพราะ มันไม่เหนื่อยดี
แล้วทุกๆอย่างก็คงจะเข้าที
ก็คงอยู่ตรงนี้ ด้วยกัน
คงอยู่ตรงนี้ ด้วยกัน
ก็คงอยู่ตรงนี้ ด้วยกัน