พญานาคฝากถาม

พญานาคฝากถาม

เนื้อเพลง พญานาคฝากถาม

……..
4…..3….2
โอ…โอ้…โอ….
จะขอกล่าวความ ตามบาลี
ของพระชินศรี ศาสนดา
กี่พ้นผ่าน เนิ่นนานมา
จะแจ้งกิจจา ให้ได้ฟัง
ผมจะนิพนธ์ ค้นมากล่าว
ผมจะเล่า เรื่องความหลัง
จะเล่าเรื่อง ของนาคให้ฟัง
เป็นเรื่องความหลัง
เมื่อครั้งนานมา
คำว่านาค มาจากไหน
ทั้งหญิงชาย จำไว้เถิดหนา
คำว่านาค หรือนาคา
ในตำรา ท่านกล่าวมี
ว่าพญานาค ตัวโตใหญ่
ได้แปลงกาย แอบหลบหนี
จากบึงใหญ่ ในวารี
ดูเป็นที่ น่าอัศจรรย์
หนีมาบวช เป็นพระสงฆ์
จิตดำรง ตั้งตรงมั่น
สละกิเลส ยึดเพศพรหมจรรย์
จิตตั้งมั่น ภาวนา
แต่โชคร้าย ในวันหนึ่ง
เมื่อมาถึง วันนั้นหนา
พญานาค หรือนาคา
เกิดเมื่อยล้า นอนหลับไป
ร่างกายนั้น ก็คืนกลับ
โอ…โอ๋…โอ…โฮ….
ร่างกายนั้น ก็คืนกลับ
ตอนนาคหลับ สลบไสล
ร่างกายนั้น ก็เปลี่ยนไป
เป็นนาคตัวใหญ่ ขดเต็มกุฎิ
ฝ่ายพระสงฆ์ มาพบเข้า
จึงไปเล่า บอกข่าวนี้
พระพุทธองค์ เมื่อทรงทราบดี
จึงรีบมาที่ เจ้านาค นาคา
แล้วทรงขับ ให้ไปสึก
เจ้านาคานึก น้อยใจหนักหนา
เพราะผลกรรม ทีทำมา
คงมากหนักหนา จึงต้องอับจน
ครั้นโดนสึก น้ำตาไหลพราก
จึงขอฝาก วาจาสักหน
หากชายใด จะบวชอุทิศตน
ให้เรียกบุคคลนั้น..ว่านาคนาคา