ฝากเพลงเตือน

ฝากเพลงเตือน

เนื้อเพลง ฝากเพลงเตือน

…ดนตรี…….
…ฝากเพลงลอย
ลอยไปถึงสาวบ้านนา
สู่เมืองฟ้า
ถึงแก้วตาที่อยู่กรุงไกล
พี่ร้องเพลงคอย
หัวใจลอยสุดอาลัย
ได้ยินบ้างไหม
ว่าเสียงใครคร่ำครวญมา
…ฝากเพลงเตือน
ให้ขวัญเรือนน้องกลับคืน
สุดจะฝืน
ทุกวันคืนเฝ้าใฝ่ฝันหา
กลัวน้องเพลินกรุง
ลืมบ้านทุ่งลืมพี่ยา
หวั่นใจหนักหนา
กลัวขวัญตาเจ้าเปลี่ยนไป
…คนกรุงปากหวาน
กลัวเจ้านั้นหลงคำล่อ
เขามาป้อยอ
ขยันหมั่นเอาใจ
พอสมใจแล้ว
โกยแน้วหนีเจ้าไป
ก่อนตัดสินใจ
ทำอะไรคิดให้ดีๆ
…ฝากเพลงมา
เตือนสาวนาด้วยห่วงใย
อย่าคลั่งไคล้
เมืองวิไลไฟแสงสี
เที่ยวคลับเที่ยวบาร์
เธคนั้นหนาใช่ว่าดี
ยาบ้ายาอี
จงหลีกลี้หนีให้ไกล

…ดนตรี…….
…คนกรุงปากหวาน
กลัวเจ้านั้นหลงคำล่อ
เขามาป้อยอ
ขยันหมั่นเอาใจ
พอสมใจแล้ว
โกยแน้วหนีเจ้าไป
ก่อนตัดสินใจ
ทำอะไรคิดให้ดีๆ
…ฝากเพลงมา
เตือนสาวนาด้วยห่วงใย
อย่าคลั่งไคล้
เมืองวิไลไฟแสงสี
เที่ยวคลับเที่ยวบาร์
เธคนั้นหนาใช่ว่าดี
ยาบ้ายาอี
จงหลีกลี้หนีให้ไกล.