ฝากลมจูบ

ฝากลมจูบ

เนื้อเพลง ฝากลมจูบ

ดนตรี..8……..
..7..8..ช.สวย กระไรสาวเอย
ช่าง ชวนเฃย ชิดใกล้
.เมื่อ ได้พบเธอแล้วใจ
เฝ้าคลั่งไคล้ ใจคร่ำครวญ
.สอง เนตรดำ ขำคม
อก เอวกลม สมส่วน
ปรางค์ เจ้านั้นหนอขาวนวล
.โอษฐ์แย้มสรวล กวนใจชาย
.โอ้ยาม กินนอน จิตรุมร้อน
.ทอดถอน อ่อนฤทัย
จะ ทำไฉน เพื่อได้ น้อง สู่ สม
.หลง คนึงถึงเธอ
ใจ ละเมอ เพ้อชม
ฝาก จูบเจ้ามาพร้อมลม
ต้องขื่นขม ตรมอุรา….

ดนตรี.8……
7.8.ญ.เสียง คร่ำครวญของใคร
ฝาก พระพายเพ้อมา
.จะ ฝากจูบแก้มล้ำค่า
นี่แหละหนา คราที่ครวญ
.แสน ออด อ้อนพิไล
ทำ ให้ใจ หญิงป่วน
.ยาม เมื่อปองรัก ยั่วยวน
.ถ้อยคำล้วน ชวนให้หลง
.โอ้ใจข้าเอย จงชาเฉย
ละเลย อย่าพะวง
.อย่า ได้ลุ่มหลง
ในคำ เพ้อพร่ำ หมาย
.เขา สั่งลมพัดมา
จูบ ไม่ว่าหญิงใด
.อย่า ได้งวยงง หลงไป
โอ้ดวงใจ อย่าเชื่อคำ….