ฝากรอยมือ

ฝากรอยมือ

ฟังเพลง ฝากรอยมือ

เนื้อเพลง ฝากรอยมือ

ด้านคูณด้านฉันล่ะยอมอีหลีคงสิคันกีเป็นตาหน่าย
แนะนำไปฮะง่ะแล้วแล้วกะฮุใส่เสาไฟ เอาคารามายอยู่บ่สาว สถานะกะขึ้นอยู่นะ สังเกตบ่คะ อยู่หน้าเฟซว่าฉันแต่งงานแล้วกับเขา หรือแห่งมักแฮงคักแอบแซ่บวาติ ลักคุยเอาเบาได้บ่แม่น เตือนแล้วนะ

มูฟออนยังทันกลับหลังหันก็ยังบ่สาย ยังบ่มีน้ำอายยังแอบมาทักเขามาอีกละ เตือนบ่ฟังแล้วยังเฮ็ดใส่กะคงต้องจัดกะคงต้องซะ มะ ฉันจะวีน

ฝากรอยมือเอาไว้บนแก้มข้างซ้ายและขวาเป็นที่ระลึก โทษฐานที่บ่สำนึกว่านี่คือผัวของใคร ฝากแผลให้เธอไว้ปัวว่าอย่ามาเล่นกับผัวของใคร ฝากไว้ฝากรอยมือไว้หน้าของเธอ

ด้านคูณด้านฉันล่ะยอมอีหลีคงสิคันกีเป็นตาหน่าย
แนะนำไปฮะง่ะแล้วกะฮุใส่เสาไฟ เอาคารามายอยู่บ่สาว สถานะกะขึ้นอยู่นะ สังเกตบ่คะ อยู่หน้าเฟซว่าฉันแต่งงานแล้วกับเขา หรือแห่งมักแฮงคักแอบแซ่บวาติ ลักคุยเอาเบาได้บ่แม่น เตือนแล้วนะ

มูฟออนยังทันกลับหลังหันก็ยังบ่สาย ยังบ่มีน้ำอายยังแอบมาทักเขามาอีกละ เตือนบ่ฟังแล้วยังเฮ็ดใส่กะคงต้องจัดกะคงต้องซะ มะ ฉันจะวีน

ฝากรอยมือเอาไว้บนแก้มข้างซ้ายและขวาเป็นที่ระลึก โทษฐานที่บ่สำนึกว่านี่คือผัวของใคร ฝากแผลให้เธอไว้ปัวว่าอย่ามาเล่นกับผัวของใคร ฝากไว้ฝากรอยมือไว้หน้าของเธอ

มูฟออนยังทันกลับหลังหันก็ยังบ่สาย ยังบ่มีน้ำอายยังแอบมาทักเขามาอีกละ เตือนบ่ฟังแล้วยังเฮ็ดใส่กะคงต้องจัดกะคงต้องซะ มะ ฉันจะวีน

ฝากรอยมือเอาไว้บนแก้มข้างซ้ายและขวาเป็นที่ระลึก โทษฐานที่บ่สำนึกว่านี่คือผัวของใคร ฝากแผลให้เธอไว้ปัวว่าอย่ามาเล่นกับผัวของใคร ฝากไว้ฝากรอยมือไว้หน้าของเธอ

ฝากรอยมือเอาไว้บนแก้มข้างซ้ายและขวาเป็นที่ระลึก โทษฐานที่บ่สำนึกว่านี่คือผัวของใคร ฝากแผลให้เธอไว้ปัวว่าอย่ามาเล่นกับผัวของใคร ฝากไว้ฝากรอยมือไว้หน้าของมึง!