ฝากตัวเป็นน้อง

ฝากตัวเป็นน้อง

เนื้อเพลง ฝากตัวเป็นน้อง

ดนตรี 8 ห้อง…6…7…
8..ฝากตัวเป็นน้อง
ยังไม่ต้องเป็นแฟน
ไม่ต้องควงแขน
ขอแค่เดินเคียงข้าง
เท่านี้ก็สุข
สนุกกับการเดินทาง
เป็นสาวเป็นนาง
แม่บอกให้วางทีท่า
.ฝากตัวเป็นน้อง
ยังไม่ต้องเป็นแฟน
ไม่ต้องหวงแหน
น้องพึ่งย่างสิบห้า
วัยบริสุทธิ์
อย่าฉุดให้กินน้ำตา
ไม่ใช่เวลา
ที่น้องจะมาโศกสันต์
วัยนี้
ยังต้องร่ำต้องเรียน
ร่างกายใจเปลี่ยน
หมุนเวียนไปตามคืนวัน
เรียนนอกตำรา
พลาดท่าจะแก้ไม่ทัน
พ่อแม่น้องนั้น
ไม่อยากให้ท่านเสียใจ
.ฝากตัวเป็นน้อง
ยังไม่ต้อง ม.เมีย
บวกลบได้เสีย
วัยนี้ยังมิใช่
ไม่คิดจะหัด
แค่อยากจะมีพี่ชาย
โอบอุ้มคุ้มภัย
ไม่หวังจะได้คู่ครอง
ดนตรี 8 ห้อง…6…7…
8..วัยนี้
ยังต้องร่ำต้องเรียน
ร่างกายใจเปลี่ยน
หมุนเวียนไปตามคืนวัน
เรียนนอกตำรา
พลาดท่าจะแก้ไม่ทัน
พ่อแม่น้องนั้น
ไม่อยากให้ท่านเสียใจ
.ฝากตัวเป็นน้อง
ยังไม่ต้อง ม.เมีย
บวกลบได้เสีย
วัยนี้ยังมิใช่
ไม่คิดจะหัด
แค่อยากจะมีพี่ชาย
โอบอุ้มคุ้มภัย
ไม่หวังจะได้คู่ครอง