ฝัน

ฝัน

เนื้อเพลง ฝัน

ฝัน ที่มองเห็น
ฉัน อยากให้เป็นดั่งใจ
ฝัน ยิ่งไกลยิ่งยากเย็น
เคยไหมเธอ ท้อใจ
เดินตามอะไร
ที่ใจ นั้นต้องการ
….ดนตรี..
ล้ม บนทางฝัน
ฉัน ไม่เสียใจเท่าไร
แม้ ไม่ถึงดังที่จุดหมาย
ในหัวใจของเธอ
มันยังได้ทำตามใจ
ที่ต้องการ
..ที่ฝันยังคงไกลอีกต่อไป
ถ้าชีวิตเธอไม่ก้าวเดิน
อย่ากลัวอย่าหวั่นไหว
เพียงมั่นใจ
และก้าวไปสู่จุดหมาย
….ดนตรี.
ล้ม บนทางฝัน
ฉัน ไม่เสียใจเท่าไร
แม้ ไม่ถึงดังที่จุดหมาย
ในหัวใจของเธอ
มันยังได้ทำตามใจ
ที่ต้องการ
..ที่ฝันยังคงไกลอีกต่อไป
ถ้าชีวิตเธอไม่ก้าวเดิน
อย่ากลัวอย่าหวั่นไหว
เพียงมั่นใจ
และก้าวไปสู่จุดหมาย
..ที่ฝันยังคงไกลอีกต่อไป
ถ้าชีวิตเธอไม่ก้าวเดิน
อย่ากลัวอย่าหวั่นไหว
เพียงมั่นใจ
และก้าวไปสู่จุดหมาย
.ที่ฝันยังคงไกลอีกต่อไป
ถ้าชีวิตเธอไม่ก้าวเดิน
อย่ากลัวอย่าหวั่นไหว
เพียงมั่นใจ
และก้าวไปสู่จุดหมาย