ฝนในใจ

เนื้อเพลง ฝนในใจ

….ดนตรี….
…พระอาทิตย์เจิดจ้า
ฟ้างามยามนี้
ไม่มีหมอกเมฆบัง
ให้ม่านฟ้าหม่น
แต่หัวใจฉันกลับมีฝน
นักพยากรณ์บอกอากาศจะดี
เขาไม่รู้ว่าเธอทอดทิ้งฉันไป
ในหัวใจ ฉันกำลังร้องไห้
อยากบอกเธอว่า
คิดถึง ที่สุด
ฉันไม่อาจหยุดฝนภายในใจ
หากขาดเธอ
พรุ่งนี้ฉันจะเป็นเช่นไร
เธออยู่ไหน
เธออยู่ไหน ป่านนี้
พระอาทิตย์เจิดจ้า
ฟ้างามยามนี้
ไม่มีหมอกเมฆบัง
ให้ม่านฟ้าหม่น
แต่หัวใจฉันกลับมีฝน
นักพยากรณ์บอกอากาศจะดี
เขาไม่รู้ว่าเธอทอดทิ้งฉันไป
ในหัวใจ ฉันกำลังร้องไห้
อยากบอกเธอว่า
คิดถึง ที่สุด
ฉันไม่อาจหยุดฝนภายในใจ
หากขาดเธอ
พรุ่งนี้ฉันจะเป็นเช่นไร
เธออยู่ไหน
เธออยู่ไหน ป่านนี้

….ดนตรี….
…อยากบอกเธอว่า
คิดถึง ที่สุด
ฉันไม่อาจหยุดฝนภายในใจ
หากขาดเธอ
พรุ่งนี้ฉันจะเป็นเช่นไร
เธออยู่ไหน เธออยู่ไหน
เธออยู่ไหน ป่านนี้
พระอาทิตย์เจิดจ้า
ฟ้างามยามนี้
ไม่มีหมอกเมฆบัง
ให้ม่านฟ้าหม่น
แต่หัวใจ ฉันกำลังร้องไห้.
.