ฝนตกแล้ว

ฝนตกแล้ว

เนื้อเพลง ฝนตกแล้ว

…ดนตรี…….
…อ้ายจาก
บ้านนาหลายปี
ก็จนป่านนี้
ยังบ่ กลับมา
จดหมาย ของอ้ายข่าวมา
บอกจะกลับนา
ฝนนี้แน่นอน
เสียงกบ อ๊บๆแล้วอ้าย
ฝนตกแล้วไง
บ่เห็นกลับบ้านดอน
กรุงเทพ มหานคร
ต่างกับบ้านดอน
เลยบ่อยากกลับมา
ฝนตก น้ำเจิ่งนาทุ่ง
พี่ป้าน้าลุง
บ่นคิดถึงอ้าย
เห็นบอก มาทางจดหมาย
จะกลับนาไร่
ช่วยกันทำนา
ฝนแล้ง อ้ายจากอีสาน
หนีไปทำงาน
เลยบ่อยากกลับมา
ปีนี้ ฝนดีพี่จ๋า
จับไถทำนา
ช่วยถางป่าปลูกแตง
…ดนตรี…….
…ฝนตก แล้วบ้านนาเฮา
อ้ายบ่คืนเหย้า
ดัง จดหมายมา
กบเขียด ร้องเต็มทุ่งนา
เมื่อคืนทิดสา
ยังไปจับมาแกง
ทิดสี ทิดมีอ้ายหมัย
บ่นคิดถึงอ้าย
พอถึงยามแลง
ชวนกัน กับอ้ายทิดแดง
จะไปเที่ยวหนองแซง
เขามีแข่งบั้งไฟ

อ้ายบอก มาทางจดหมาย
จะกลับนาไร่
เมื่อฝนหล่นมา
ข่าวหาย ตัวอ้ายลับลา
แล้วจดหมายมา
หลอกกันทำไม
คอยอ้าย แต่ดอกคูนบาน
จนข้าว ตระการ
เต็มทุ่งนา ไสว
ฝนตก นานแล้วอยู่ไหน
บ่เห็นตัวอ้าย
หลอกน้องให้หลงคอย.