ฝนตกขึ้นฟ้า

ฝนตกขึ้นฟ้า

เนื้อเพลง ฝนตกขึ้นฟ้า

ฉันยังอยู่ ที่ตรงนี้ เพื่อรอเธอ
เธอเท่านั้น ตรงที่เก่า ที่เราเคยรัก
ฉันไม่รู้ ต้องรออีกนานไหม แต่ฉันก็พร้อมจะรอ

หากฝนยังไม่ตกขึ้นฟ้า
หากเข็มเวลายังไม่ย้อ­นกลับหลัง จะยังคงรอเธอ
เหตุผลข้อเดียวคือความรัก สั่งฉันให้ยอมทุ่มเทได้
ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ยังยืนยัน ว่าจะรอ ว่าจะรอแค่เธอ

หายใจอยู่ ด้วยความหวัง แม้ตอนจบอาจเจ็บช้ำ
หัวใจบอก ไม่มีทางท้อ
ถึงรู้ว่าการรอคอย เจ็บแค่ไหน แต่ฉันก็พร้อมจะรอ

หากฝนยังไม่ตกขึ้นฟ้า
หากเข็มเวลายังไม่ย้อ­นกลับหลัง จะยังคงรอเธอ
เหตุผลข้อเดียวคือความรัก สั่งฉันให้ยอมทุ่มเทได้
ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ยังยืนยัน ว่าจะรอ ว่าจะรอแค่เธอ

ฉันยังอยู่ที่ตรงนี้ ที่ตรงนี้ เพื่อรอเธอ เธอเท่านั้น
เธอเท่านั้น ฉันยังอยู่ที่ตรงนี้ ที่ตรงนี้
เพื่อรอเธอ เพื่อรอเธอ เธอ เธอ

หากฝนยังไม่ตกขึ้นฟ้า
หากเข็มเวลายังไม่ย้อ­นกลับหลัง จะยังคงรอเธอ
เหตุผลข้อเดียวคือความรัก สั่งฉันให้ยอมทุ่มเทได้
ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ยังยืนยัน ว่าจะรอ ว่าจะรอแค่เธอ