ฝนจ๋าฝน

ฝนจ๋าฝน

เนื้อเพลง ฝนจ๋าฝน

…ดนตรี…
ช.ฝน ฝน จ๋า
.ฝนเทลงมาให้เย็นชื่นใจ
.ท้องนา ท้องไร่
.ทุกทางทั่วไปสดใสงามตา
ญ.ฝน ฝน ฝน
.พระอินทร์คงซน
.เล่นกลจับปลา
.ฟ้าเท ฝนซ่า
.น้ำนองกุ้งปลา
.เล่นฝนเริงใจ
ช.มองเจ้าทุยพิลึก
.ได้ฝนมันคึกกันใหญ่
.กิ่งไม้..แกว่งไกว
.ดอกไม้ดอกใดได้ฝนก็บาน
ญ.ฝน ฝน หนอ
.โถชาวนารอ รอมาตั้งนาน
.ฝนมา ไถ่หว่าน
.ทุกคนชื่นบานเมื่อฝนโปรยมา
*ช.ฝน จ๋า ฝน
.ฝนเย็นกมลชุ่มในอุรา
.สาวเอย..น้องข้า
.มะ เชิญเจ้ามาเล่นฝนไวๆ
ญ.ฝน ฝน จ๋า
.ฝนเทลงมาให้เย็นชื่นใจ
.ล้างความ..หมองไหม้
.ระเริงหทัยอยู่ทุกนาที
ช.ญ.เราสนุกหนักหนา
.เมื่อฝนโปรยมาเต็มที่
ช.อาบฝนชุ่มดี
.ตุ่มของใครมีใส่น้ำให้พอ
ช.ญ.ฝน จ๋า ฝน
.ฝนโปรยลงบนหทัยที่รอ
.ฝนโปรย..รักก่อ
.สองเราคู่คลอเล่นฝนเพลินใจ
..ดนตรี…
* ช.ฝน จ๋า ฝน
.ฝนเย็นกมลชุ่มในอุรา
.สาวเอย..น้องข้า
.มะ เชิญเจ้ามาเล่นฝนไวๆ
ญ.ฝน ฝน จ๋า
.ฝนเทลงมาให้เย็นชื่นใจ

.ล้างความ..หมองไหม้
.ระเริงหทัยอยู่ทุกนาที
ช.ญ.เราสนุกหนักหนา
.เมื่อฝนโปรยมาเต็มที่
ช.อาบฝนชุ่มดี
.ตุ่มของใครมีใส่น้ำให้พอ
ช.ญ.ฝน จ๋า ฝน
.ฝนโปรยลงบนหทัยที่รอ
.ฝนโปรย..รักก่อ
.สองเราคู่คลอเล่นฝนเพลินใจ