ผ้าผวยและสายลมหนาว

ผ้าผวยและสายลมหนาว

เนื้อเพลง ผ้าผวยและสายลมหนาว

สาย ลมหนาว พัดมา
พา ให้กาย หนาวเย็น
สาย ลมพัด ยามเย็น
มันเสียดแทง ทุกห้วงใจ.
.กระท่อม น้อย ในท้องนา
ชายคา ที่พอ คุ้มกาย
แต่หนาว มันโหดร้าย
ยังย่างกราย มาเยี่ยมเยือน
..ผ้าผวย เรามีน้อยผืน
กลางคืน แม่คอยย้ำเตือน
แต่หนาว มันเชือดเฉือน
และเสียด แทง ทุกห้วงใจ
.ลูกเอ๋ย แม่ก่อไฟ
ลูกจ๋า มาอิงผิงไฟ
มาอาบไอ อุ่นไฟแรงฟืน
จนกว่ากลางคืน
จะผ่านไปอีกวัน
….ดนตรี……
ลูกเอ๋ย แม่ก่อไฟ
ลูกจ๋า มาอิงผิงไฟ
มาอาบไอ อุ่นไฟแรงฟืน
จนกว่ากลางคืน
จะผ่านไปอีกวัน
จนกว่ากลางคืน
จะผ่านไปอีกวัน