ผู้ครองรัก

ผู้ครองรัก

เนื้อเพลง ผู้ครองรัก

ดนตรี 6 Bars..4…5…
6….ขอรักเขาชั่วฟ้าดินสลาย
ยั่งยืนคล้ายดังเมฆ
ลอยฟ่องอยู่ครองคู่ฟ้า
ครอง มั่นประทับอุรา
ครองดั่งจันทรา ครองฟ้า ราตรี
ขอรักเขาเช่นผู้เป็นทาสแพ้
ซื่อตรงแม้จะถูก
นายหวดโบยไม่หลีกลี้
ยอม มอบใจและร่างพลี
นายไม่ ปราณี
แม้ชีพจะป่นก็ทนเอา
ปวด ในดวงใจเพราะบาป
สาป ใจข้าไว้เคียงเจ้า
ข้ารู้ ว่าตนเผลอใจไปเปล่า
ซื่อตรงภักดีคอยเฝ้า
ก็เศร้าระกำช้ำใจ
แม้รู้เขาไม่รักเราอีกแล้ว
ซึ่งไม่แคล้วครองเศร้า
ก็จักชูรักเชิดไว้
คุณ ค่าความรักจากใจ
เลอเลิศเพียงไร
เสียดายอุตส่าห์ครองมานาน
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8…ปวด ในดวงใจเพราะบาป
สาป ใจข้าไว้เคียงเจ้า
ข้ารู้ ว่าตนเผลอใจไปเปล่า
ซื่อตรงภักดีคอยเฝ้า
ก็เศร้าระกำช้ำใจ
แม้รู้เขาไม่รักเราอีกแล้ว
ซึ่งไม่แคล้วครองเศร้า
ก็จักชูรักเชิดไว้
คุณ ค่าความรักจากใจ
เลอเลิศเพียงไร
เสียดายอุตส่าห์ครองมานาน…