ผิดอะไร

เนื้อเพลง ผิดอะไร

เปลี่ยนไปได้นะคน เรา
เปลี่ยนจากคนเก่าที่เคยรัก
เธอทำกับฉันเหมือนคนไม่เคย รู้จัก
เสียใจที่รัก น้อยใจจนมีน้ำ ตา
ไม่เคยคิด ว่ารัก เรา
ที่เคยมั่นคง ตลอดมา
จะมีวันนี้ วันที่เธอบอกกับฉันว่า
อยากจะเลิกราแยกทางกัน ไป
ฉัน ทำผิดอะไร
เธอบอกได้ไหม ให้ฉันได้เข้าใจ
หรือ ที่เธอเปลี่ยน รัก
เพราะว่าในใจ มีใครเข้ามาแทน กัน
ใจหนึ่งคิด และเคือง เธอ
แต่ใจหนึ่งยังคงห่วงหา
จะนานเพียงไหนก็ยังเฝ้ารอและหวังว่า
เธอจะกลับมารักฉันเหมือนเดิม
ดนตรี 9 Bars..7…8…
9…ฉัน ทำผิดอะไร
เธอบอกได้ไหม ให้ฉันได้เข้าใจ
หรือ ที่เธอเปลี่ยน รัก
เพราะว่าในใจ มีใครเข้ามาแทน กัน
ใจหนึ่งคิด และเคือง เธอ

แต่ใจหนึ่งยังคงห่วงหา
จะนานเพียงไหนก็ยังเฝ้ารอและหวังว่า
เธอจะกลับมารักฉันเหมือนเดิม
จะนานเพียงไหนก็ยังเฝ้ารอและหวังว่า
เธอจะกลับมา เป็นเหมือนคนเดิม…
.