ป๊อปปูล่า โหวต (Popular Vote)

ป๊อปปูล่า โหวต (Popular Vote)

เนื้อเพลง ป๊อปปูล่า โหวต (Popular Vote)

นาฬิกาต้องหยุดตรงนั้น
โลกทั้งใบต้องหยุดเอาไว้

รางวัลจากความสวยงาม มีให้เธอ
รางวัลปลอบใจที่รอ จะให้เธอ
เป็นคนชื่นชมที่คอย เพียงแค่เธอ ผู้เดียวเสมอ
ในหลาย ๆ ที่ตรงนี้

ทุกวันไม่เว้นวัน คะแนนฉันมีให้เสมอ
เหลือเกิน ที่ให้เธอ
ขอเป็นคนดู ที่แสนดี อยู่ตรงนี้
ขอเป็นคนฟัง จะฟังแค่เธอต่อจากนี้ เสมอ

ทุกสายตาต้องหยุดตรงนั้น
ความสวยงามเธอหยุดเอาไว้

รางวัลจากความสวยงาม มีให้เธอ
รางวัลปลอบใจที่รอ จะให้เธอ
เป็นคนชื่นชมที่คอย เพียงแค่เธอ ผู้เดียวเสมอ
ในหลาย ๆ ที่ตรงนี้

ทุกวันไม่เว้นวัน คะแนนฉันมีให้เสมอ
เหลือเกิน ที่ให้เธอ
ขอเป็นคนดู ที่แสนดี อยู่ตรงนี้
ขอเป็นคนฟัง จะฟังแค่เธอต่อจากนี้ เสมอ

เสมอ เสมอ

รางวัลจากความสวยงาม มีให้เธอ
รางวัลปลอบใจที่รอ จะให้เธอ
เป็นคนชื่นชมที่คอย เพียงแค่เธอ ผู้เดียวเสมอ
ในหลาย ๆ ที่ตรงนี้

ทุกวันไม่เว้นวัน คะแนนฉันมีให้เสมอ
เหลือเกิน ที่ให้เธอ
ขอเป็นคนดู ที่แสนดี อยู่ตรงนี้
ขอเป็นคนฟัง จะฟังแค่เธอต่อจากนี้ เสมอ

เสมอ