ปิดไว้ทำไม

เนื้อเพลง ปิดไว้ทำไม

ลัลล้าลัลลาลัลลาลัลลาลัลลา ลาลัลลา ลา
ลัลล้าลัลลาลัลลาลัลลาลัลลา ลาลัลลา ลา

มองตาก็รู้ว่าฉันรักเธอเธอก็รักฉัน โฮ้ว….
แต่เหตุไฉนเราถึงไม่บอกว่ารักกัน เอ่ อี เย้….
อึดอัดอยู่ในใจนี้ ตัวเรานี้ ทำไมหนอ โฮ้ว….

เมื่อใจต่อใจตรงกัน จะทนปิดมันทำไม
เปิดใจออกมายืนยันเท่านั้น โว้…โฮว…
เปิดบานประตูในใจ
ถอดกลอนออกมาเจอกันได้ไหม โว้…โฮว..

จะปล่อยให้รักของเราล่องลอยไปกับลมหรือ โว้…โฮว..
แค่บอกว่ารักกันมาสักคำเท่านั้นเอง เอ่ อี เย้….
อึดอัดอยู่ในใจนี้ ตัวเรานี้ ทำไมหนอ โฮ้ว….

เมื่อใจต่อใจตรงกัน จะทนปิดมันทำไม
เปิดใจออกมายืนยันเท่านั้น โว้…โฮว…
เปิดบานประตูในใจ
ถอดกลอนออกมาเจอกันได้ไหม โว้…โฮว..

ลัลล้าลัลลาลัลลาลัลลาลัลลา ลาลัลลา ลา
ลัลล้าลัลลาลัลลาลัลลาลัลลา ลาลัลลา ลา

อึดอัดอยู่ในใจนี้ ตัวเรานี้ ทำไมหนอ โฮ้ว….

เมื่อใจต่อใจตรงกัน จะทนปิดมันทำไม
เปิดใจออกมายืนยันเท่านั้น โว้…โฮว…
เปิดบานประตูในใจ
ถอดกลอนออกมาเจอกันได้ไหม โว้…โฮว..