ปองดอกฟ้า

ปองดอกฟ้า

เนื้อเพลง ปองดอกฟ้า

..ดนตรี..
แอบหมายหมั้นฝันเฝ้าดอกฟ้า
คอยท่าอยู่ใต้จะหมายปลิด
ความหมองหม่นเป็นคนบุญน้อย
ต่ำต้อยเนื้อตัวนี่ตกติด
เขาสวยเพริดแพร้วดังแก้วไพจิตร
เหมือนจันทร์ผ่องพิศ
แอบฝังจิตชะเง้อเฝ้า
.ดนตรี..
เอื้อมจะอ้อนเกษรกลีบเพชร
เกินเด็ดเกินดึงพี่จึงเศร้า
ด้วยเธอนั้นถึงขั้นเมืองแมน
พี่ยืดแขนไปดึงให้ถึงเจ้า
ถั่วเบาเถาลีบจะเลื้อยไปพันกลีบดาว
หากเทียมปลายพร้าว
พี่คงเด็ดเจ้ามาเคียงได้
.ดนตรี..
หักจิตสุดคิดสุดจะห้ามรัก
รักแสนแน่นหนัก
คิดจะห้ามหักไม่ให้ปีนป่าย
แต่พี่ห้ามใจห้ามอย่างไรสุดจะห้ามไว้
พี่จึงปล่อยให้หัวใจระกำช้ำชอก
.ดนตรี..
แอบหมายหมั้นฝันเฝ้าดอกฟ้า
ชาติหน้าคงไม่ได้ปลิดดอก
สู้อดกลั้นฝันเฝ้าแฝงเร้น
เธอเด่นเป็นดาวอยู่เหนือหมอก
พี่นี้ต่ำชั้นเป็นพันธุ์หญ้าดอก
กิ่งชานบ้านนอก
หรือจะเคียงดอกฟ้าแก้ว
.ดนตรี..
แอบหมายหมั้นฝันเฝ้าดอกฟ้า
ชาติหน้าคงไม่ได้ปลิดดอก
สู้อดกลั้นฝันเฝ้าแฝงเร้น
เธอเด่นเป็นดาวอยู่เหนือหมอก
พี่นี้ต่ำชั้นเป็นพันธุ์หญ้าดอก
กิ่งชานบ้านนอก
หรือจะเคียงดอกฟ้าแก้ว