ปล่อยหนูไว้ดูเล่น

ปล่อยหนูไว้ดูเล่น

ฟังเพลง ปล่อยหนูไว้ดูเล่น

https://youtube.com/watch?v=2EK2gF40VfY

เนื้อเพลง ปล่อยหนูไว้ดูเล่น

อาขา อย่ามาโจมจู่
ช้าหน่อยปล่อยหนู
ไว้ดูเล่นก่อน
อาขา อย่ามาโจมจู่
ช้าหน่อยปล่อยหนู
ไว้ดูเล่นก่อน
ปล่อย หนู ไว้ดูเล่นก่อน
ปล่อย หนู ไว้ดูเล่นก่อน

จีบเบาๆละมือยาวไม่ได้
อันตรายเดี๋ยวเนื้อหนูหย่อน
จีบทีไรมือไวไขว่คว้า
อาคะอาขา ไม่น่าใจร้อน
ไม่มีเบรคมือ ก็ซื้อมาติด
เสียก่อนค่อยคิด
มาออดมาอ้อน

อาขา อย่ามาโจมจู่
ช้าหน่อยปล่อยหนู
ไว้ดูเล่นก่อน
อาขา อย่ามาโจมจู่
ช้าหน่อยปล่อยหนู
ไว้ดูเล่นก่อน
ปล่อย หนู ไว้ดูเล่นก่อน
ปล่อย หนู ไว้ดูเล่นก่อน

หล่อถูกใจ อยากได้เป็นแฟน
แค่เกี่ยวแขน อย่าดื้อมือบอน
เลิกทำตนล่ะซุกซนอย่างงั้น
พ่อหนุมาน ชาญสมร
ให้หนูโชว์สาว ได้นานหน่อยค่ะ
นะคะ นะคะ เดี๋ยวหนูใจอ่อน
อาขา อย่ามาโจมจู่
ช้าหน่อยปล่อยหนู
ไว้ดูเล่นก่อน
อาขา อย่ามาโจมจู่
ช้าหน่อยปล่อยหนู
ไว้ดูเล่นก่อน
ปล่อย หนู ไว้ดูเล่นก่อน
ปล่อย หนู ไว้ดูเล่นก่อน

หล่อถูกใจ อยากได้เป็นแฟน
แค่เกี่ยวแขน อย่าดื้อมือบอน
เลิกทำตนล่ะซุกซนอย่างงั้น
พ่อหนุมาน ชาญสมร
ให้หนูโชว์สาว ได้นานหน่อยค่ะ
นะคะ นะคะ เดี๋ยวหนูใจอ่อน

อาขา อย่ามาโจมจู่
ช้าหน่อยปล่อยหนู
ไว้ดูเล่นก่อน
อาขา อย่ามาโจมจู่
ช้าหน่อยปล่อยหนู
ไว้ดูเล่นก่อน
ปล่อย หนู ไว้ดูเล่นก่อน
ปล่อย หนู ไว้ดูเล่นก่อน