ปล่อยฉัน

ปล่อยฉัน

ฟังเพลง ปล่อยฉัน

เนื้อเพลง ปล่อยฉัน

ปล่อยฉัน
ไม่ต้องจับมือ ฉัน
อย่าทำอย่างนั้น
มันไม่มี ประโยชน์
ปล่อยฉัน
ไม่ต้องเดือนร้อน ใจ
จะเอาอะไร
กับคน ที่หัว ใจ มันสลาย
อย่างน้อย
ฉันก็ได้เรียน รู้
ว่าคนอย่างฉัน
ไม่มีค่า อะไร
อย่างน้อย
ฉันก็ได้เข้า ใจ
ว่าเกิดอะไร
ถ้าฉันไว้ ใจ คนอย่างเธอ
ไม่เคยมี ความผูก พัน
ในหัวใจ ของคน ที่หลาย ใจ
แหละไม่มีเหตุผล
ในใจคน ที่ไม่รัก จริง
กลับไปกับเขา ซะ
กลับไปกับเขา เลย
ไม่ต้องมาแคร์
มาสนใจ คนอย่างฉัน
กลับไปกับเขา ซะ
อย่าทำอย่างนี้ เลย
ไม่ต้องจับมือฉัน
ไม่ต้องสบตาฉัน
ไม่ต้องห่วงขนาดนั้น
ฉันไม่ได้ต้อง การ

กลับไปกับเขา ซะ
กลับไปกับเขา เลย
ไม่ต้องมาแคร์
มาสนใจ คนอย่างฉัน
กลับไปกับเขา ซะ
อย่าทำอย่างนี้ เลย
ไม่ต้องจับมือฉัน
ไม่ต้องสบตาฉัน
ไม่ต้องห่วงขนาดนั้น
กลับไปกับเขา ซะ
กลับไปกับเขา เลย
ไม่ต้องมาแคร์
มาสนใจ คนอย่างฉัน
กลับไปกับเขา ซะ
อย่าทำอย่างนี้ เลย
ไม่ต้องจับมือฉัน
ไม่ต้องสบตาฉัน
ไม่ต้องห่วงขนาดนั้น
ฉันไม่ได้ต้อง การ