ปลาแดกก้นไห

ปลาแดกก้นไห

เนื้อเพลง ปลาแดกก้นไห

.โอ้ ปลาแดกต่อนกลาง
เขากินเหลือแต่ร่าง
เถิงมีเพียงก้างค้างคา
สิ้นสูญทุกอย่าง
เหลือเพียงก้างที่ขวางอุรา
เถิงเจ้าจะสูญราคา
อ้ายยังใฝ่หาน้องนาง
.โอ้ ปลาแดกก้นไห
เขาเบื่อน้องไปได้
เห็นใจอ้ายเถิดน้องนาง
อย่ามัวฝันใฝ่
หลงลืมได้คนเขาหลอกนาง
ฮักอ้ายบ่มีจืดจาง
ยังรอความหวังฮักน้องผู้เดียว
เถิงมีเพียงก้าง
อ้ายยังแหนหวง
เจ้าเคยถืกคนเขาลวง
อ้ายยังเฝ้าหวง นวลน้อง
อ้ายยังฮักอยู่
หวังเป็นเนื้อคู่อยู่เคียงครอง
บ่แม่นอ้ายอยากมาลอง
อ้ายหวังปองน้องนางดั่งหมาย
.โอ้ ปลาแดกก้นไห
ฝาละไงเจ้าเปิด
เจ้ายังประเสริฐเลิศวิไล
อ้ายยังฮักอยู่
หวังเป็นเนื้อคู่อยู่สองครองใจ
ขออยู่เป็นคู่แนบกาย
อ้ายยังทนไหวด้วยใจฮักมั่น
เถิงมีเพียงก้าง
อ้ายยังแหนหวง
เจ้าเคยถืกคนเขาลวง
อ้ายยังเฝ้าหวง นวลน้อง
อ้ายยังฮักอยู่
หวังเป็นเนื้อคู่อยู่เคียงครอง
บ่แม่นอ้ายอยากมาลอง
อ้ายหวังปองน้องนางดั่งหมาย
.โอ้ ปลาแดกก้นไห
ฝาละไงเจ้าเปิด
เจ้ายังประเสริฐเลิศวิไล
อ้ายยังฮักอยู่
หวังเป็นเนื้อคู่อยู่สองครองใจ
ขออยู่เป็นคู่แนบกาย
อ้ายยังทนไหวด้วยใจฮักมั่น
……………….