ปรารถนาหนึ่ง

ปรารถนาหนึ่ง

เนื้อเพลง ปรารถนาหนึ่ง

ปราร–ถนาหนึ่ง
ซึ่งกระซิบกับ หัวใจ
อาจไกลแสนไกล
เหลือใจคว้าเอา
รัก จึง แฝงในอก
บนโลกใบเหงา
ตรงมุมนั้นเศร้า สิ้นดี
ปักใจรักโธ่โงหัวมิขึ้น
สิเรา
เปรียบเธอเหมือนดาว
ฉัน คือธุลี
แม้ วัน ฟ้ามีตา
รู้ค่าความดี
อาจมีความหมาย
มิใช่แค่เงิน.
.ฉัน จึง ช้ำชอก
บอกใครมิได้
รักแอบเก็บไว้
เพราะว่าใจเขิน
มี ถนน ดวงดาว
ให้เธอก้าวเดิน
ฉัน จนเหลือเกิน
เดินถนนดิน.
.ปราร–ถนาหนึ่ง
ซึ้งใจรักอยู่มิจาง
ดั่งนกหลงทางไร้แรงโผบิน
รัก จึง เว้นช่องว่าง
ดาวห่างไกลดิน
ความปรารถนา มิสิ้นจากใจ
ปราร–ถนาหนึ่ง
ซึ้งใจรักอยู่มิจาง
ดั่งนกหลงทางไร้แรงโผบิน
รัก จึง เว้นช่องว่าง
ดาวห่างไกลดิน
ความปรารถนา มิสิ้นจากใจ