บ้านใกล้เรือนเคียง

บ้านใกล้เรือนเคียง

เนื้อเพลง บ้านใกล้เรือนเคียง

…ดนตรี.4.Bars.2..3…
4.บ้านเรือนเคียงกัน
.แอบดูทุกวันมองเมียง
.ถึงหาก.อยู่เคียง
.ห่างกันสักเพียงวาเดียว
.แต่ดู.ไกลกัน
.ไม่เคยสัมพันธ์
.กลมเกลียว
.เห็นหน้าหน่อยเดียว
.เกิดความรักเหนี่ยววิญญา
.อยู่ชิด.ติดกัน
.แต่ความสัมพันธ์ขัดขวาง
.เขตรั้ว.กั้นกลาง
.สูงดั่งจะขวางนัยตา
.ขอบรั้ว.ปิดบัง
.ก็ยังเห็นกันได้หนา
.ได้เห็น.หน้าตา
.ก็เวลา.บังเอิญ
.แต่บางเวลา
.ดั่งเทวดาดลใจ
.พบหน้าเข้าได้
.ติดตรึงหัวใจพลอยเพลิน
.แต่มีบางวัน
.สบตาพร้อมกันเผชิญ
.แล้วกลับสะบัดเมิน
.ปล่อยให้ฉันเปิ่น
.หน่วงเหนี่ยว
.บางครั้ง.สบตา
.และโปรยยิ้มมาให้ฉัน
.ระทึก.ตื้นตัน
.ฉันเก็บไปฝันคนเดียว
.ตื่นเช้า.ชื่นบาน
.อกใจสำราญแลเหลียว
.ได้ฝัน.หน่อยเดียว
.เสียวดวงใจรอนๆ
ดนตรี.16.Bars.14..15..
16.บ้านเรือนเคียงกัน
.ไม่เคยสัมพันธ์อันใด
.เหมือนหนึ่งอยู่ใกล้
.จิตใจชักพาอาวรณ์
.อยู่กันนานมา
.ยิ่งพาหัวใจรอนๆ
.เช้าตรู่ตื่นนอน
.แอบดูเสียก่อนสิ่งอื่น
.บางครั้ง.ชื่นชวน
.ด้วยเธอยิ้มยวนสดใส
.สุดแสน.สุขใจ
.เหมือนต่ออายุให้ยืน
.บางครั้ง.บึ้งตึง
.ต้องครวญคนึงให้ฝืน
.แต่เช้า.และคืน
.ฉันไม่ชื่น.ใจเลย
.เมื่อยามวังเวง
.ได้ยินเสียงเพลงลอยลม
.รู้สึกชื่นชม

.แอบฟังนิยมชมเชย
.อยู่กันนานมา
.ไม่เคยพูดจากันเลย
.วิตก.อกเอย
.ไม่เคยนึกบ่นเบื่อหน่าย
.บางครั้ง.แปลกครัน
.จ้องมองหากันไม่เห็น
.แต่เช้า.ตกเย็น
.แม้ว่าไม่เห็นคงตาย
.ตื่นเช้า.เหม่อมอง
.ด้วยความรักปองไม่หาย
.จะทัก.จะทาย
.ฉันก็อาย.เธอจริง……