บ้านเรือนเคียงกัน

บ้านเรือนเคียงกัน

เนื้อเพลง บ้านเรือนเคียงกัน

ดนตรี 10 Bars..8…9…
10.บ้านเรือนเคียงกัน
แอบมองทุกวันเลยเชียว
เห็นหน้าหน่อยเดียว
หัวใจโน้มเหนี่ยวฝันหา
ถ้ามีวันใด ที่นวลน้องไปไกลตา
โอ๊ย ในอุรา
พี่มันเหมือนว่าถูกลนด้วยไฟ
ถ้าน้องกระจู๋กระจี๋
มาคุยกับพี่วันใด
พี่แทบจะเหาะจะเหิน
เหมือนเดินแผ่นดินไม่ได้
ถ้าน้องทำโกรธทำขึง
บึ้งตึงกับพี่วันใด
พี่แทบจะโดดกองไฟ
ให้มันตายไปเชียวน้องยา
บ้านเรือนมอซอ
พี่มีน้องคลออุรา
ก็เหมือนหนึ่งว่า
วิมานล้ำค่านั่นเทียว
ถ้ามีงามงอน
ร่วมเรือนไว้นอนกลมเกลียว
รักเดียวใจเดียว
ไม่ปองข้องเกี่ยวหญิงใดอีกเลย
ดนตรี 24 Bars..23…
24.บ้านเรือนเคียงกัน
แอบมองทุกวันเลยเชียว
เห็นหน้าหน่อยเดียว
หัวใจโน้มเหนี่ยวฝันหา
ถ้ามีวันใด ที่นวลน้องไปไกลตา
โอ๊ย ในอุรา
พี่มันเหมือนว่าถูกลนด้วยไฟ
ถ้าน้องกระจู๋กระจี๋
มาคุยกับพี่วันใด
พี่แทบจะเหาะจะเหิน
เหมือนเดินแผ่นดินไม่ได้
ถ้าน้องทำโกรธทำขึง
บึ้งตึงกับพี่วันใด
พี่แทบจะโดดกองไฟ
ให้มันตายไปเชียวน้องยา
บ้านเรือนมอซอ
พี่มีน้องคลออุรา
ก็เหมือนหนึ่งว่า
วิมานล้ำค่านั่นเทียว
ถ้ามีงามงอน
ร่วมเรือนไว้นอนกลมเกลียว
รักเดียวใจเดียว
ไม่ปองข้องเกี่ยวหญิงใดอีกเลย
แม่คุณ แม่คุณ แม่คุณ
แม่คุณเนื้ออุ่นทรามเชย
อย่างอน อย่างอน ไปเลย
ไม่เคยรักใครนี่นา…