บ้านของเรา

บ้านของเรา

เนื้อเพลง บ้านของเรา

ดนตรี 6 Bars..4…5…
6.บ้านของใครของใครก็รัก
เรือนเขา
บ้านของเราหนอเราก็เฝ้า
รักปอง
บ้านฉันมีนกร้อง…
ส่งเสียงทองคล้องขัน…
มีไม้ไพรพฤกษ์พร้อม
พร่างพยอมหอมหวน
อวล อ้อม
ละมุนละม่อมจอมขวัญ…
มีพริ้วเพลงผูกพัน…
เพ้อรักอันรอท่า…
นกเขามันเฝ้าปราศรัย…
พิ รี้ พิไรรักหล้า…
ฟังเคลิ้มคล้ายกะว่า
กล่อมให้อุรารักรังนิทรา
เรือนทอง…
บ้านของใครของใครก็รัก

เรือนเขา
บ้านของเราหนอเราก็เฝ้า
รักปอง
บ้านฉันมีนกร้อง…
ส่งเสียงทองร้องหา…
เรือนฉันมีรักหวาน
โอบชีวิตฉันไว้ในบ้าน
แล้วโลมใจร่านลอยล้า…
มีวิมานอุรา…
คล้อยค้างคาอารมณ์…
เขารู้มันจู่เพลงพ้อ…
ขันล้อทำคอโคงก้ม…
ชีวิตหนอพอตรม
ก็กลับชื่นชม
เพราะเพลินภิรมย์
เรือนทอง..