บ่ฮู้ บ่หัน

บ่ฮู้ บ่หัน

เนื้อเพลง บ่ฮู้ บ่หัน

ดนตรี 9 Bars …8…9
บ่ฮู้ บ่ฮู้ บ่ฮู้
บ่ฮู้ บ่ฮู้ บ่ฮู้ บ่ฮู้..บ่หัน
บ่มีสัมพันธ์ เหมือนก่อน
สายตาบ่มีอาวรณ์
บ่เอื้ออาทรฮ้อนใจ๋
ความฮัก ความหลัง
ความเจ็บยังฝัง ทรวงใน
เหมือนคนบ่มีหัวใจ๋
จะเป๋นจะใด จ้างมัน
จะเป๋นจะใด จ้างมัน
บ่คิด บ่ถาม
บ่มีหมายความ ทั้งนั้น
สิ้นเวรสิ้นกรรมต่อกัน
บ่มีสวรรค์ นรกต่อไป
ดนตรี ….
บ่ฮู้ บ่ฮู้ บ่ฮู้
บ่ฮู้ บ่ฮู้ บ่ฮู้ บ่ฮู้..บ่หัน
บ่มีสัมพันธ์ เหมือนก่อน
สายตาบ่มีอาวรณ์
บ่เอื้ออาทรฮ้อนใจ๋
ความฮัก ความหลัง
ความเจ็บยังฝัง ทรวงใน
เหมือนคนบ่มีหัวใจ๋
จะเป๋นจะใด จ้างมัน
จะเป๋นจะใด จ้างมัน
บ่คิด บ่ถาม
บ่มีหมายความ ทั้งนั้น
สิ้นเวรสิ้นกรรมต่อกัน
บ่มีสวรรค์ นรกต่อไป